Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Pierwotniaki (Protozoa)

  Pierwotniaki (Protozoa) są to drobne jed-j nokomórkowe organizmy wolno żyjącej w środowisku wodnym, występujące we i wszystkich powierzchniowych i podziemnych wodach, w glebie, w mchu itp. Wśród pierwotniaków jest także wiele gatunków s pasożytniczych. Ciało pierwotniaków morfologicznie odpowiada...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /5 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta pól, łąk i pastwisk

  Pola, łąki i pastwiska powstały w Europie j Środkowej na miejscu lasów, które człowiek karczował pozyskując w ten sposób powierzchnię pod uprawę roślin. Biotopy techarakteryzują się dużymi wahaniami temperatury i wilgotności, spowodowanymi bezpośrednim wpływem takich czynników, jak promieniowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Leszek123 Dodano /19.06.2013 Znaków /9 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Kosodrzewina

  Gorsze warunki życia w paśmie kosodrzewiny powodują, że liczba gatunków lądowych bezkręgowców jest tu mniejsza niż w lasach. Kosodrzewinę zamieszkują niektóre gatunki zwierząt typowe dla sąsiadującego z nią pasma górskich lasów iglastych i jest to górna granica ich zasięgu.

  Liczniejsze są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Zwierzęta lasu

  Las stwarza korzystne warunki życia wielu gatunkom zwierząt, które znajdują tu dostateczną ilość pokarmu i bezpieczne kryjówki. Niektóre zwierzęta są stałymi, dobrze do tego środowiska przystosowanymi mieszkańcami lasu. Przykładem mogą być znakomicie poruszające się po drzewach wiewiórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie pierwotniaków

  Pierwotniaki preparuje się na szkiełkach podstawowych! Do konserwacji stosuje się kwas osmowy, formalinę lub inne utrwalacze używane do przygotowywania preparatów histologicznych. Utrwalony materiał należy zabarwić, po czym zalać balsamem kanadyjskim i przykryć szkiełkiem nakrywkowym. Tak...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Lasy nizinne

  W ściółce leśnej, pod opadłymi liśćmi, w glebie, pod kamieniami żyje mnóstwo drobnych zwierząt, które tworzą faunę gleby. Żyją tu glebowe jednokomórkowce (np. korzenionóżki),- robaki (np. nicienie), wrotki pierścienic, ślimaki, Wiele gatunków Stawonogów — pająkijpósarze, zaleszczotki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie owadów

  Przed przystąpieniem do preparowania owady należy zabić. Uśmiercanie powinno być szybkie zarówno ze względów etycznych, jak i praktycznych — aby zebranych owadów nie uszkodzić. Owady zatruwamy  (w paracłtfiub roztworach środków trujących) łub zabijamy mechanicznie. Do zatruwania najczęściej używany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy liściaste

  Wiele gatunków bezkręgowców charakterystycznych dla fauny glebowej lasów położonych na nizinach w faunie glebowej karpackich lasów liściastych nie występuje. Zastępują je gatunki górskie.

  Na terenach wilgotnych i w pobliżu wód żyją tu płazy: traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, ropucha...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie ryb, płazów i gadów

  Okazy ryb, płazów i gadów przechowuje się najczęśdej w naczyniach szklanych wypełnionych alkoholem etylowym. Po zabiciu zwierzęcia należy wstrzyknąć do wnętrza jego ciała 40 % formaldehyd, a następnie umocować je za pomocą szpilek w misce preparacyjnej i zalać 10 % roztworem formaliny.

  Po 48...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja świata zwierząt

  Klasyfikacją zwierząt zajmuje się systematyka taksonomia, Ha podstawie podobieństwa budowy i rozwoju poznane gatunki (a jest ich ponad milion) zgrupowane zostały w wielkich jednostkach taksonomicznych. Naturalny system klasyfikacji opiera się przede wszystkim na analizie filogenezy, podczas gdy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /8 361

  praca w formacie txt

Do góry