Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Przepływy, oddziaływania w przestrzeni, sieci

  Między miastami i regionami odbywają się przepływy ludzi, dóbr oraz informacji. Miasta i regiony oddziałują na bliższe i dalsze otoczenie. Te przepływy i oddziaływania dokonują się za pomocą sieci transportu i łączności. Razem wzięte, są ważnymi charakterystykami przestrzeni geograficznej i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /11 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła cywilizacji gospodarczej

  Dziesięć tysięcy lat temu ziemię zamieszkiwało kilka milionów ludzi żyjących w małych, rozproszonych związkach i utrzymujących się z myślistwa i zbieractwa. Dzisiaj liczba ludności świata wynosi 6 miliardów, a wysoce zintegrowana gospodarka globalna rozwinęła się w wyniku czasoprzestrzennego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści skali. Siły aglomeracyjne

  Lokalizacja przedsiębiorstw, rozwój miast i regionów oraz przepływy dóbr w skali krajowej i międzynarodowej zależą od kosztów produkcji oraz wymiany dóbr w różnych miejscach i obszarach. Miejsca i obszary, w których możliwa jest obniżka kosztów, przyciągają inwestorów. Z geograficznego punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczności lokalne

  Socjologia wyróżniła wiele typów więzi społecznej (Ziółkowski 1965). Rozróżnia się m.in. więź społeczną opartą na konsensusie oraz na zróżnicowaniu współzależności elementów. W więzi pierwszego typu istotna jest jedność społeczna oparta na wspólnocie zwyczajów, wierzeń, uczuć i tradycji, w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka: perspektywa geograficzna

  Geografia partycypuje w badaniu systemów społeczno-gospodarczych, w którym główną rolę odgrywają nauki ekonomiczne i inne nauki społeczne, a także nauki techniczne. W badaniach geograficznych posługujemy się pojęciami, które sformułowano w wyniku nagromadzenia się i uogólniania obserwacji. W systemie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe technologie

  Współczesną fazę rozwoju techniki i gospodarki znamionuje wzrost znaczenia informacji. Termin ten w szerszym znaczeniu jest definiowany zarówno jako zasób nowych odkryć technicznych, jak i jako ich zastosowania (Castells 1985). Według tego poglądu informacyjność jest charakterystyczną cechą strumienia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terytoria i granice

  Terminu: terytorium można używać w różnym znaczeniu. Dość powszechnie przez terytorium rozumie się obszar, wobec którego może być egzekwowane prawo własności lub zwierzchności i którego granice mogą zostać określone (Haggett 1972, rozdz. 16). W tym rozumieniu terytoriami są gospodarstwa rolne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /8 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muflon

  Ovis musimon Pall., rodzina Bovidae - wołowate. Długość ciała 1,2 - 1,3 m, ogona 5—6 cm, wysokość w kłębie 65—85 cm, masa ciała 35—50 kg. Samice są nieco mniejsze. Z lekką budową ciała kontrastują masywne rogi samców. Małe różki wyjątkowo pojawiają się także u starych samic.

  W odróżnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mauryn56 Dodano /28.06.2013 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żubr

  Bison bonasus L., rodzina Bovidae — wołowate. Długość ciała 2,7 m, ogona 0,8 m, wysokość w kłębie 1,8—1,9 m, masa ciała 800—1000 kg. Samice są znacznie mniejsze od samców. Jest krępy, z ciężką masywną głową. Szerpka przednia część klatki piersiowej od kłębu zwęża się ku tyłowi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mauryn56 Dodano /28.06.2013 Znaków /2 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozica

  Rupicapra rupicapra L., rodzina Bovidae — wołowate. Długość ciała 1,1—1,3 m, ogona 3—8 cm, wysokość w kłębie 7—8 cm, masa ciała 30—50 kg. Samice są trochę mniejsze. Rogi w przekroju poprzecznym są okrągłe.

  Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony. Samice mają rogi słabiej wygięte, a po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Mauryn56 Dodano /28.06.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt

Do góry