Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Monitoring środowiska

  Aby udzielać odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed sobą geografia ekonomiczna (Domański 1987, rozdz. 2.1), trzeba dysponować odpowiednimi informacjami. Potrzeba uzyskiwania coraz większej ilości informacji o powierzchni Ziemi była jedną z głównych przyczyn szybkiego rozwoju badań geograficznych w XIX...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /4 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenia środowiska

  Przekształcenia zamierzone polegają na dokonywaniu zmian w celu osiągnięcia określonego stanu. W zamierzeniu zmiany takie miały zwiększać produktywność środowiska lub jego przydatność do zasiedlenia. Ich przykłady to: osuszanie bagien, wycinanie lasów, wypalanie traw, nawodnienia, eksploatacja złóż...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost liczby ludności

  Szybki wzrost liczby ludności stał się ostatnio przedmiotem zatroskania demografów, społeczników, rządów, a także organizacji międzynarodowych. Aż do czasów nowożytnych wzrost liczby ludności był bardzo powolny, w dodatku przerywany okresami spadku. Dopiero w ostatnich 300 latach przybrał na sile...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja środowiska i jego odporność

  Regiony geograficzne maja pewną zdolność znoszenia obciążeń stwarzanych przez biosferę i społeczeństwo. Rozróżnia się zdolność dopuszczalną i optymalną. Gdyby zdolność tę dało się określić, można by też ustalić granice wzrostu populacji biologicznych i społecznych, przy których środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżywienie

  Jak już wspomniano, dramat współczesnego świata polega na tym, że w krajach najmniej zdolnych do wchłaniania przyrostu ludności wzrost jej liczby jest najszybszy. Kraje wysoko uprzemysłowione mają wydajne rolnictwo zdolne do wyżywienia własnej ludności i wytwarzające nadwyżki eksportowe. Słabo...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki rozwoju podtrzymywalnego

  Rozpowszechniona jest opinia, że społeczeństwa powinny spełniać dwa warunki, aby rozwój gospodarki w środowisku przyrodniczym mógł być podtrzymywalny: 1) powinny mieć zdolność do nakładania ograniczeń na stopień zaspokajania swoich potrzeb (poziomu konsumpcji, dobrobytu); 2) powinny mieć zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzenie się ludności

  Do niedawna starzenie się było zmartwieniem osobistym i rodzinnym. leraz stało się zjawiskiem politycznym, z następstwami społecznymi, ekonomicznymi i demograficznymi (Andrews 2000). Statystyki są alarmujące. Obecnie 600 min ludzi osiągnęło lub przekroczyło 60. rok życia. Do 2050 roku liczba ludności...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /5 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekwencje wprowadzenia warunków podtrzymywałności

  Wprowadzenie warunków' rozwoju podtrzymywanego do systemu geograficznego zmienia sposób jego działania, a w następstwie także strukturę. Rozważmy najpierw, jak zmienią się składniki modelu systemu skonstruowanego z zastosowaniem aparatury pojęciowej synergetyki, gdy wprowadzimy do niego warunki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /10 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika gospodarki

  Opracowano wiele teorii wyjaśniających rozwój gospodarek narodowych i gospodarki globalnej. Duży oddźwięk w literaturze zyskała teoria Rostowa (1960). Ro-stow definiuje rozwój gospodarczy jako proces przebiegający stopniowo, przechodzący kilka stadiów. W myśl tej koncepcji każdy kraj obecnie znajduje się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /5 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie rozwoju podtrzymywalnego

  Podtrzymywalność jest cechą strategii rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Cecha ta wyraża dbałość społeczeństwa o środowisko przyrodnicze i o pozostawienie go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń (Kozłowski 1994). Strategia rozwoju podtrzymywalnego nic może jednak zmienić praw przyrody ani praw...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 365

  praca w formacie txt

Do góry