Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Szlachta

  Stan szlachecki uformował się z dwóch warstw społecznych, możnowładztwa i rycerstwa. W XIV w zaznaczała się jeszcze różnica prawna między tymi grupami wyrażająca się tym że za zabicie lub zranienie możnowładcy obowiązywało wyższe odszkodowanie niż za zwykłego rycerza. W Polsce nie doszło jednak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Duchowieństwo

  Duchowieństwo jako odrębny stan społeczny wykształciło się najwcześniej. Podstawą jego odrębności były pełnione funkcje religijne. W pierwszej połowie XIII w duchowieństwo uzyskało prawo do własnego sądownictwa, wszyscy duchowni podlegali odtąd sądom kościelnym, w których obowiązywało prawo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w.

  Monarchia stanowa trwała w Polsce przez XIV i XV w. W społeczeństwie wykształciły się 4 stany: duchowieństwo, rycerstwo-szlachta, mieszczaństwo, chłopi, a niektóre z nich zdobyły udział we władzy. Najważniejszym impulsem do wykształcenia się stanów było przyznawanie przez władców swobód całym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo rzymskie (III - I w. p.n.e.)

  Władza w państwie należała do wąskiej, składającej się z kilkuset rodzin, grupy arystokracji urzędniczej. Arystokraci (patroni) zapewniali ludziom z nimi związanym (klientom) opiekę prawną i niekiedy także materialną, w zamian za co mogli liczyć na rozmaitego typu usługi np. głosowanie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /2 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym

  Kres dzielnicowy - osłabienie państwa polskiego i obniżenie jego pozycji na arenie międzynarodowej, lecz również okres intensywnego rozwoju gospodarczego i istotnych przemian społecznych.

  Od XI w. stopniowo wzrastało zaludnienie ziem polskich, najpierw dzięki wydatnemu przyrostowi naturalnemu, który był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /14 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Społeczeństwo trzech stanów

  Od XII w. zachodzące procesy gospodarcze i społeczne szły w różnych kierunkach. Warstwa feudałów była silnie zhierarchizowaną warstwą społeczną. Z noszenia broni uczyniła wyłącznie dla siebie zarezerwowany przywilej. Nierówności społeczne i majątkowe znalazły w początkach XI wieku uzasadnienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Więzi wasalne

  Niekiedy więzi wasalne były tak silne że zastępowały więzi rodzinne. Nie wszędzie jednak w Europie więzi wasalne mogły zakorzenić się tak głęboko w strukturach społecznych. Tam gdzie istniały silne więzi rodzinne i sąsiedzkie, a stosunki wasalne i lenne dotarły późno i tylko częściowo, nigdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Hołd

  Uroczysty hołd składany przez wasala seniorowi był ceremonią która określała związki osobowe. Wasalami nie byli tylko lennicy, ale także nie obdarzeni żadnymi dobrami rycerze. Hołd wyrażał wzajemność zobowiązań jakie łączyły seniora i wasala. Wasal przysięgał wierność i podporządkowanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Inwestytura

  Inwestyturze (nadaniu lenna) towarzyszyła uroczysta ceremonia. W przypadku osoby świeckiej senior wręczał chorągiew lub włócznię, osoba duchowna dostawała pastorał i pierścień.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Lenno: nadanie ziemi

  Podstawę społeczeństwa średniowiecznego tworzyły masy ludności wiejskiej, swoją pracą zapewniające utrzymanie nielicznej warstwie feudalnej. Własność gospodarstwa chłopskiego nie była pełna, była podzielona między użytkowników, a więc faktycznych posiadaczy i tych którzy ją nadali, feudałów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt

Do góry