Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Mein Kampf

  Dnia 8 listopada 1923 roku o godzinie dwudziestej w jednej z monachijskich piwiarni rozpoczyna się wiec partii konserwatywnej Gustawa von Kahra , generalnego komisarza Bawarii . Kilka minut później , na salę wypełnioną blisko trzema tysiącami mieszczan , słuchających przy piwie wystąpienia von Kahra...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /8 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Przejęcie władzy przez Mussoliniego

  Włochy wyszły z I wojny jako naród bardzo rozczarowany . Czuły się nie jako kraj zwycięski , ale raczej jako państwo przegrane , upokorzone , wykorzystane i pominięte przy ustaleniach traktatowych . Włochy nie otrzymały ani obszarów na wschodnim wybrzeżu Adriatyku , ani też części niemieckiego imperium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /7 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Traktat wersalski

  28 czerwca 1919 to data wydarzenia , które umotywowało do działania wielu ludzi i wywołało cały łańcuch nieszczęść . Traktat wersalski , bo o tym wydarzeniu mowa , był jednym z trzech głównych warunków bez którego II wojna światowa by nie wybuchła . Tą tezę postaram się w dalszej części mojej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /5 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ

  1 września 1939 roku o godzinie 3.00 w nocy , pierwsze oddziały Wehrmachtu przekroczyły niemiecko-polską granicę . O godzinie 4.45 niemiecki pancernik "Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzeliwanie Westerplatte , polskiej placówki w Gdańsku . Tak wybuchła największa wojna w dziejach ludzkości . II wojna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /7 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o inwestyturę

  Walka o reformę Kościoła.

  X wiek był stuleciem pełnym niepokoju, wojen domowych, najazdów. Niektóre środowiska duchowne krytykowały uwikłanie się Kościoła w sprawy świeckie, kupczenie godnościami kościelnymi (symonia), popieranie krewnych i dzieci z nieprawego łoża (nepotyzm) brak dyscypliny w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /4 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory królów ze szlachtą w złotym wieku

  "Spory królów ze szlachtą w złotym wieku" to jeden z wolumenów serii wydawniczej pt. "Dzieje narodu i państwa polskiego". Autorzy tego wolumenu opisują w jaki sposób udział szlachty we władzy prawodawczej przyczynił się do rozwoju teorii o nadrzędnej, czyli suwerennej roli prawa w państwie, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Zamykanie się stanów

  Przedziały stanowe przez cały XIV i pierwszą połowę XV w nie były jeszcze zbyt wyraźne. Dysponujący znaczną swobodą chłopi przenosili się do miast i kierowali swoich synów do stanu duchownego, uboższe rycerstwo żeniło się z mieszczkami i chłopkami, część szlachty osiadała także w miastach i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Sądownictwo

  Każdy stan miał własne sądownictwo. Szlachta podlegała sądom ziemskim, chłopi ławie wiejskiej, mieszczanie sądom miejskim. Początkowo w razie sporu między przedstawicielami różnych stanów właściwym do rozpatrywania sprawy był sąd stanowy oskarżonego. Zmieniło się to po 1454r kiedy szlachta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Mieszczaństwo

  U źródeł prawnego wyodrębnienia się ludności miejskiej leżały przywileje lokacyjne. Rozwój w XIII i XIV w samorządu miejskiego sprzyjał rozciągnięciu prawa miejskiego na wszystkich mieszkańców, ale pełnię praw obywatelskich miasta, czyli dostęp do pełnienia urzędów miejskich i zasiadania we...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Stan kmiecy

  W XII i XIV w wytworzył się jednolity stan chłopski. Chłopi nie posiadali ziemi na własność, użytkowali dziedzicznie gospodarstwa których właścicielem był pan feudalny.

  Przywileje lokacyjne doprowadziły do powstania gospodarstw chłopskich o jednolitej w obrębie wsi, a nawet regionu- wielkości i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt

Do góry