Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Stalinizm w Polsce

  Po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w trudnej sytuacji politycznej. Tak długo oczekiwana i okupiona krwią wielu osób wolność okazała się fikcją - całą władzę w kraju przejęła PZPR z Bolesławem Bierutem na czele. Partia ta zaś w rzeczywistości przejmowała lwią część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /6 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stalingradzka bitwa

  Stalingradzka bitwa, bitwa nad Wołgą (17 VII 1942-2 II 1943), jedna z decydujących operacji strategicznych II wojny światowej. Zapoczątkowana ofensywą niemieckiej Grupy Armii A w kierunku Kaukazu i Grupy Armii B w kierunku Stalingradu (Wołgograd), która nie przyniosła ostatecznych rozstrzygnięć z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /4 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa poszlak Napoleona

  1- Legiony polski we Włoszech,

  2- Udział w wojnach Republiki Francuskiej

  3- Powstanie Księstwa Warszawskiegow w 1807 roku,

  4- Konstytucja, spawa chłopska i miezczańska w dobie Księtswa Warszawskiego,

  5- Udział Księstwa Warszawskiego w wojnach z Austria i Rosją.

  Po III rozbiorze Polski ludnośc polska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /4 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa polska w okresie napoleońskim

  Wśród ważnych spraw epoki napoleońskiej miejsce wybitne, chociaż nie naczelne zajmowała bez wątpienia kwestia polska. Od 1794 działała w Paryżu kierowana przez Franciszka Barssa i Józefa Wybickiego organizacja emigracyjna zwana Agencją. Agencja poprzez gen. Henryka Dąbrowskiego zwróciła się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /8 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa polska w I Wojnie Światowej

  Po rewolucji w 1905r. nastąpił w PPS rozłam: większość opowiedziała się za łącznością z rosyjskim ruchem rewolucyjnym, mniejszość pod wodzą Piłsudskiego za kontynuowaniem walki zbrojnej z caratem. Emigracja czołowych przywódców tego kierunku do Galicji dała początek nowemu ruchowi wojskowemu w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /13 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa polska w czasie II wojny światowej

  Termin "sprawa polska" na przestrzeni ostatnich dwustu lat wielokrotnie pojawiał się w międzynarodowej polityce. W czasie I wojny światowej Polacy domagali się uznania własnego państwa, a w Wersalu oficjalnie uznano istnienie Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej żadne już państwo nie poddawało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /14 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa chłopska w powstaniach narodowych

  W Polsce przez wieki, jeżeli nie od początku jej istnienia, najbardziej wyzyskiwaną i wykorzystywaną klasą społeczną byli niewątpliwie chłopi. Nikt przez ten okres czasu nawet nie myślał by bezinteresownie przyznać im jakiekolwiek przywileje bądź chociażby prawa dotyczące przede wszystkim zniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /7 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Świat u progu wojny

  Agresja włoska w Etiopii

  Mussolini , jak wiemy , chciał stworzyć z Morza śródziemnego wewnętrzne morze włoskie . Chciał także powiększenia włoskich zdobyczy kolonialnych w Afryce i osłabienia pozycji Imperium Brytyjskiego w tej części świata . Oba te pragnienia wiązały się ze sobą . Kolonie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /12 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Hitler u władzy

  Po puczu monachijskim Adolf Hitler trafia na dziewięć miesięcy do więzienia , co owocuje książką "Mein Kampf" . Po wyjściu z aresztu , w grudniu 1924 roku , jego sytuacja nie jest najlepsza . Zmarnował swoją szansę , NSDAP jest rozbita i zdelegalizowana , on sam nie może , jako obywatel austriacki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /8 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Wielki kryzys ekonomiczny

  24 października 1929 roku , w Czarny Czwartek , nastąpił krach na giełdzie nowojorskiej . Według niektórych , błędnie znających fakty , był to początek światowego kryzysu gospodarczego. Kryzysu , który dotknął wszystkie państwa świata . Kryzysu , który był jedną z pośrednich , ale jak ważnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /4 383

  praca w formacie txt

Do góry