Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Stosunki polsko - litewskie XIV - XVI w.

  Niezbyt świetnie skończył się okres piastowski dla polskiego państwa i narodu. W porównaniu z początkami za Bolesławów sprzed czterech niemal wieków była spuścizna Kazimierzowa okaleczonym zrębem bez najbujniejszych, najkonieczniejszy do życia konarów. Straciła Polska ówczesna swe pobrzeże morskie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /14 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - niemieckie w okresie wczesnopiastowskim

  Wraz ze śmiercią Ottona III zeszła z areny politycznej idea równoprawnych członków cesarstwa. W Niemczech wybuchły walki wewnętrzne, w których Chrobry poparł przeciwnika Henryka II - Ekkeharda, margrabiego Miśni. Zamordowanie tegoż spowodowało ingerencje Chrobrego, który w 1002 roku zajął Łużyce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie w XV w.

  Stosunki polsko-krzyżackie w XV wieku

  Na północnym wschodzie uciążliwym sąsiadem Polski były

  pogańskie plemiona Prusów. W czasie rozbicia dzielnicowego od drugiej połowy XII wieku na tej niespokojnej granicy toczyły się ciągłe walki.

  Książęta polscy organizowali przeciw Prusom wyprawy, ( za co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /20 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie w dziejach Polski

  Powstanie zakonu krzyżackiego . Zakon Szpital Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie założony został w Palestynie w 1190 r. (w zakon rycerski przekształcony w 1198r.) do ochrony pielgrzymów i chorych w czasie wypraw krzyżowych i do walki z niewiernymi. W związku z niepowodzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /13 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - ruskie do XII wieku

  Granice Polski za czasów panowania Mieszka I rozciągały się od Morza Bałtyckiego na północy, poprzez granice z Prusami i Rusią na wschodzie, dalej na zachód od Krakowa i Odry w dół rzeki do Morza. Po śmierci Mieszka I, Bolesław Chrobry dziedziczył państwo, które miało dobrze ułożone stosunki z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - tureckie w XVII w.

  1.Wojny polsko-tureckie w I połowie XVII w.

  Trzecim obok Inflant i Rosji kierunkiem zaangażowania sił Rzeczypospolitej była Ukraina i graniczące z nią lenna tureckie.

  Ludność ukraińską nazywano Kozakami . Wyprawiali się oni do miast tureckich nad Morzem Czarnym , płynąc drogą wodną (Dnieprem) na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki Polsko - Niemieckie w XX wieku

  1900-1904-polityka germanizacyjna; nacjonalizm niemiecki głosił hasła o wyższości kulturalnej, gospodarczej i organizacyjnej Niemców. Niemcy walczyli z kościołem katolickim, a w szkołach wprowadzili język niemiecki zamiast języka polskiego. Zdecydowanie utrudniali ludności polskiej nabywanie ziemi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /23 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki Polsko - Krzyżackie

  Kontakty między Polską a Krzyżakami zaczęły się kiedy to w 1225 roku Konrad Mazowiecki zwrócił się do Krzyżaków proponując im, by w zamian za nadanie im ziemi chełmińskiej podjęli się obrony pogranicza mazowieckiego od strony Prus. Problemy Polski z krzyżakami skończyły się po podpisaniu pokoju po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /46 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki Polski z krajami sąsiednimi

  Na wiele lat przed śmiercią Kazimierz Wielki zapewnił następstwo tronu w Polsce dynastii węgierskiej. Układ miał obowiązywać tylko w przypadku bezpotomnej śmierci naszego monarchy. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami,17 listopada 1370 zasiadł na polskim tronie Ludwik Węgierski, siostrzeniec...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /8 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI POLSKO - KRZYŻACKIE OD XIII DO XVI W.

  W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu by sprowadził do swojego księstwa bezrobotny podówczas Zakon Rycerzy Najświętszej Marii Panny. Zakon ten był utworzony w Ziemi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /24 548

  praca w formacie txt

Do góry