Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Sytuacja po zawarciu traktatu brzeskiego

  Na wiadomośc o układzie w Brześciu i oderwaniu od Królestwa Chełmszczyzny i części Podlasia społeczeństwo poslkie zareagowało bardzo ostro. W Galicji i w Królestwie wybuchły strajki w fabrykach, sklepach i kolejnictwie. Głębokie oburzenie okazywały demonstrujące w miastach tłumy. Ostry protest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja po II Wojnie Światowej i ważne wydarzenia tego okresu

  Polityczne skutki wojny: dekolonizacja, powstanie nowych państw w miejsce kolonii, Wlk Brytania traci Algierię, kapitulacja państw odpowiedzialnych za wojnę: Niemcy, Włochy, Japonia, wytworzenie się stref wpływów na Świecie i Europie, nowe mocarstwa, rozszerzenie wpływów ZSRR (Polska,wsch Niemcy część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W LATACH 20 - TYCH

  1. SYSTEM WERSALSKI W EUROPIE.

  Tj. sytuacja jaka zaistniała na naszym kontynencie po podpisaniu traktatu wersalskiego. Część krajów, szczególnie tych, które odzyskały niepodległość, było zadowolonych część nie. Do tych ostatnich zaliczamy Niemcy, Austrie, Turcję i Bułgarię.

  2. LIGA NARODÓW...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja po wojenna w Polsce

  Polsko !

  Straciliśmy wiele ... Poprzez trzy czarne orły oraz wojnę poległo ponad pięćset tysięcy Polaków, blisko dwa miliony budynków zostało zrównanych z ziemią, dwa i pół miliona hektarów lasów wyciętych, nie wspominając o ponad dwóch tysiącach mostów zniszczonych i około tylu samo budynkach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM WYBORCZY

  System polityczny spełnia doniosła rolę polityczną. V Republika odrzuciła system wyborczy stosowany w okresie 1945-1956 (wielomandatowe okręgi wyborcze, zasada proporcjonalnego podziału mandatów) na rzecz przywrócenia przekreślonego w r. 1945 systemu opartego na okręgach jednomandatowych i na stosowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Wersalski - Informacje Ogólne

  Ukształtowany po I wojnie światowej system wersalski, mimo swoich niedostatków, zapewniał Polsce integralność terytorialną. Chociaż niektóre postanowienia traktatu wersalskiego były przez polską dyplomację krytykowane, to jednak Polska była zainteresowana jego utrzymaniem.

  Jednak stosunki między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /15 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System sprawowania władzy - Anglia

  Na przełomie 19 i 20w. w Wielkiej Brytanii panowała i panuje dziedziczna monarchia o systemie parlamentarno - gabinetowym, Wielka Brytania nie ma konstytucji pisanej, podstawy ustroju i zasady działania władz państwowych regulują normy prawa pisanego (akty parlamentu), zwyczajowe prawo konstytucyjne oraz tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System lenny we wczesnym średniowieczu

  Lenno, pierwotnie ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi (lennikowi), później całokształt stosunków między seniorem i wasalem. W szerokim znaczeniu było to prawo, na mocy którego w epoce feudalnej nadawano komuś (wasalowi) określone dobra (ziemię, pieniądze) w zamian za obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego

  Co dla ludzi jest ważniejsze: dostęp do władzy ( stanowienie praw, udział w decyzjach publicznych, dostęp do urzędów ) czy dostęp do własności .

  Pod pojęciem własności rozumiemy: nienaruszalność życia i mienia, swoboda poruszania się, ochrona prawna , czy uprawnienia obywatelskie ( bierne i czynne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /4 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki w Polsce XVI - XVII wieku

  Moim zadaniem w niniejszej pracy jest opisanie(w myśl definicji kultury politycznej) stosunków panujących w państwie polskim na przełomie XVI/XVII w.

  Należy wspomnieć o systemie szeroko rozpowszechnionym w szeregach polskiej szlachty, tzw. sarmatyzmie. Opierał się on przede wszystkim na prawach i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /3 691

  praca w formacie txt

Do góry