Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Święty Paweł z Tarsu - Informacje Ogólne

  Paweł z Tarsu (gr. Paulos - mały, znikomy), pierwotnie Szaweł z hebrajskiego Soul - uproszony. Urodził się około 10 r. Po Chrystusie (Tars leży w płd-wsch części Azji Mniejszej. Jego rodzice ortodoksyjni Żydzi z pokolenia Beniamina, zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /5 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - Informacje Ogólne

  TE DNI LISTOPADOWE !!!

  Zanim nadeszły te przełomowe dni w pierwszej połowie listopada 1918 roku, które zadecydowały o odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, musiało nastąpić wiele korzystnych dla sprawy polskiej zmian w sytuacji międzynarodowej. W lutym 1917 roku został obalony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowy kryzys gospodarczy (1929 - 1933) - Skutki wielkiego kryzysu

  Tak głęboki kryzys ekonomiczny zmusił rządy do aktywnego i bezpośredniego oddziaływania na gospodarkę. W tej sytuacji niektóre państwa stosowały etatyzm, czyli podejmowały bezpośrednio działania gospodarcze, inne uciekały się do polityki interwencjonizmu państwowego.

  Interwencja gospodarcza państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowy kryzys gospodarczy (1929 - 1933) - Źródła kryzysu i jego przebieg

  Panująca w drugiej połowie lat dwudziestych korzystna koniunktura w gospodarce światowej, uległa drastycznemu załamaniu jesienią 1929 roku.

  W latach 1925 - 1929 kraje europejskie pożyczyły od USA około 2 miliardów 900 milionów dolarów, co przyczyniło się do znacznego ożywienia gospodarczego na starym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat po 1956 r.

  1. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej i ZSRR po 1956r.

  2. Polska w obozie socjalistycznym

  a. RWPG

  b. Układ Warszawski

  3. "Mała stabilizacja" czasów Gomółki

  a. Zmiany w polityce ekonomicznej

  b. Nowy cykl gospodarczy

  c. Społeczeństwo PRL

  4. Obchody Milenium

  Po 1956r. kraje Europy Środkowo -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /13 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZNA WIEŚ

  Damy i feudałowie ucztujący w zamkowych salach, rycerze zakuci w zbroje, mnisi i katedry- wszystko to kojarzy się z okresem historycznym tzw. średniowiecze. Od 5-15w to czas wielu przemian w zachodniej Europie. Europa rozpadła się na wiele królestw. Nastąpił upadek handlu i głównym zajęciem ludzi stała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczna idea jedności Europy

  Na średniowieczną ideę wolności Europy wpływ miało bardzo wiele rzeczy. Władcy nawiązywali do tradycji cesarstwa Bizantyjskiego, jednak przede wszystkim myśleli o powiększeniu własnego państwa. W ten sam sposób postępuje - wydawać by się mogło, że stworzone w innym celu - Państwo Kościelne.

  Ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /54 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - Informacje Ogólne

  Wojny krzyżowe : 1096 I krucjata 1095 hasło świętej wojny z turkami 1099 zdobycie jerozolimy przez + (II K) 1147-1149 II K, 1189 - 1192 III K. 1202-1205 IV K. 1212 pielgrzymka dzieci włoskich i francuskich 1229 interdykt Jerozolimy 1292 pada ostatnia twierdza + Akkon.

  I krucjata : 60 tys. Chłopów + 5 tys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /9 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - daty

  306-1450 - średniowiecze; 476-1453 - średniowiecze

  476 - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego

  496 - chrzest władcy Franków - Klodwiga

  534 - Frankowie podbijają Burgundów

  534 - Bizancjum podbijają Wandalów

  622 - Mahomet ucieka z Mekki do Medyny

  622-625 - utworzenie Państwa Samona na Morawach

  680...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowiecze - pojęcia

  Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd;

  Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy (państwa);

  Drużyna - siła zbrojna monarchy;

  Dziesięcina - podatek płacony na rzecz kościoła ( 1/10 części zbiorów);...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 531

  praca w formacie txt

Do góry