Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Układ sił w powojennym świecie

  Druga wojna światowa trwała ok. 6 lat. Udział brało w niej ponad 90% państw i ok. 80% ludności. Działania wojenne toczyły się na wielu kontynentach:

  Europa, Azja, Afryka i wszystkich oceanach Ziemi.

  ZSRR

  ZSRR stracił 20 mln ludności i 1700 zniszczonych miast. Po zakończeniu wojny

  Związek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ sił w Europie po 1871 roku

  Po pierwszych zwycięstwach niemieckich w wojnie z roku 1870 Marks powiedział: "Jeżeli szczęście wojenne (.) doprowadzi Niemcy do zagrabienia części terytorium francuskiego, to pozostaną im do wyboru dwie tylko drogi". Tymi drogami miały byc : albo dalsza współpraca z Rosją i popieranie jej polityki, albo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /23 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania Polityczne w przedwojennej Polsce

  Ugrupowania Polityczne

  Proletariat : Głównym celem była

  Rewolucja proletariacka , która miała

  Doprowadzić do obalenia wyzysku i

  Wywalczenia swobód obywatelskich

  I wezwanie robotników do obalenia

  Na całym świecie ustroju kapitalisty.

  Rok powstania : 1882

  Działacze : Ludwig Waryński...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - GROMADY LUDU POLSKIEGO (1835)

  Przywódcy: Krępowiecki, Worcell, Pułaski

  Orientacja: lewicowa (socjalizm utopijny)

  Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Rewolucja społeczna

  Wizja przyszłej Polski: W odrodzonej Polsce nie ma miejsca dla szlachty, chciano całkowitej likwidacji ustroju feudalnego i zbudowania społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - HOTEL LAMBERT 1833 (1840)

  Przywódca: książę Adam Czartoryski

  Orientacja: prawicowa

  Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Liczono na pomoc państw zachodnich (Francji i Anglii) i ich interwencję w przypadku wybuchu kolejnego powstania narodowego przeciwko Rosji. Polacy powinni umiejętnie wykorzystać różnice i spory...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE (1832)

  Przywódcy: Heltman, Płużański

  Orientacja: lewicowa

  Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Potępiono szlachtę i przywódców Powstania Listopadowego, żądanoprzeprowadzenia walki wyzwoleńczej, w której weźmie udział lud przy pomocy rewolucjonistów z innych krajów. Głosili hasło: "Wszystko dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - KOMITET NARODOWY POLSKI (1831)

  Przywódca: Joachim Lelewel

  Orientacja: umiarkowana

  Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Walka z udziałem wszystkich klas społecznych, przede wszystkim ludu, ale pod przewodnictwem patriotycznej części szlachty; chciano powiązać walki narodowowyzwoleńcze z ruchami demokratycznymi i rewolucyjnymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego

  Po upadku Powstania Listopadowego władze rosyjskie silnie ograniczyły prawa ludności polskiej. Ścigano członków powstańczego rządu, dowódców i działaczy patriotycznych. W związku z tym znaczna część Polaków zdecydowała się na wyjazd z Królestwa Polskiego.

  Krajami docelowymi były Francja, Anglia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugrupowania polityczne na Emigracji

  Już w końcu 1831 r. skupieni w Paryżu emigranci utworzyli Komitet Narodowy Polski z Joachimem Lelewelem na czele. Komitet przyjął program walki o niepodległość w ścisłym powiązaniu z rewolucją społeczną. Walka o niepodległość miałaby się odbyć z udziałem wszystkich klas społecznych, przede...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Polaków w II WOJNIE ŚWIATOWEJ

  Polacy pomimo znacznej przewagi wroga walczyli bohatersko do końca II wojny światowej i dlatego za swoją odwagę i wytrwanie zwyciężyli.

  Pierwszą walką, w której udział wzięli polskie oddziały po wrześniu 1939r., była kampania norweska. Jesienią 1939r. pierwsi żołnierze polscy przedarli się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /6 543

  praca w formacie txt

Do góry