Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Zasady konkurencji i pomocy państwa

  Inna wielka zdobyczą integracji europejskiej, która zredukuje role polskich władz, jest unijne prawo o konkurencji i zasadach pomocy państwa. Tu twardy charakter komisarza Karela van Mierta, ale przede wszystkim wzajemna kontrola przedstawicieli krajów "15" w Komisji Europejskiej gwarantują, ze polski rząd nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /4 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Otwarcie chronionych sektorów

  Wizja stawienia czoła konkurencji na rynku UE nie jest jednak jedyna przyczyna, dla której polskie państwo będzie musiało radykalnie zredukować swoja role w gospodarce, jeśli nasz kraj ma mięć w przyszłości swojego przedstawiciela w Komisji Europejskiej. Drugim biczem są zasady Jednolitego Rynku, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Strach przed konkurencją

  Już dziś, mimo przywilejów, jakie daje nam Układ Stowarzyszeniowy (1991 r.), deficyt w handlu Polski z UE pogłębia się. Na rynek Unii Europejskiej swoje produkty są w stanie sprzedać tylko sprawnie zarządzane przedsiębiorstwa, które maja dostęp do odpowiednich kapitałów, nowoczesnych metod zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Szok dla przedsiębiorstw państwowych

  Dostosowanie do wymogów członkowstwa najtrudniejsze będzie w kwestiach gospodarczych. Polska, zdaniem KE, zdołała w ostatnich latach ustanowić sprawnie funkcjonująca gospodarkę rynkowa, która jednak będzie musiała zostać zasadniczo zreformowana, jeśli ma sprawnie oprzeć się konkurencji Jednolitego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Nagroda za członkostwo

  Prawdziwie duże pieniądze Komisja Europejska obiecuje natomiast w avis krajom postkomunistycznym dopiero po przystąpieniu do UE. Byłyby one rozdysponowane w ramach "prawdziwych" funduszy strukturalnych wg obecnie obowiązujacyh reguł, czyli dla tych regionów, których poziom rozwoju jest niższy niż 75 proc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Unia Europejska a polska gospodarka

  Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska odnotowała dynamiczny wzrost gospodarczy i była najszybciej rozwijającym się krajem europejskim. Sektor prywatny dominuje w gospodarce zarówno pod względem wytwarzania produktu krajowego brutto (ponad 60% PKB), jak i zatrudnienia (łącznie ponad 63% miejsc pracy)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Historia drogi Polski do Unii Europejskiej

  1989 r. 19 września Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej.

  1 lipca 1990 r. początek pierwszego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej (liberalizacja przepływu kapitału)

  1991 r. 26 stycznia polski rząd powołał Pełnomocnika do spraw Integracji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Cztery wolności Rynku Wewnętrznego

  Wolność przepływu towarów - opiera się m.in. na dostosowaniu lub wzajemnej akceptacji norm i przepisów, zniesieniu kontroli granicznych oraz harmonizacji podatków. Wolność przepływu usług - sprowadza się przede wszystkim do liberalizacji usług finansowych, otwarcia rynku usług transportowych i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Gospodarka Unii Europejskiej

  Trzy główne cele polityki gospodarczej Unii Europejskiej to: trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy, podniesienie standardu życia obywateli, zapewnienie spójności ekonomicznej i społecznej. Wolna konkurencja, stabilne ceny, równowaga bilansu płatniczego i solidarność gospodarcza między państwami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Unia Europejska a obywatel

  Jean Monnet, jeden z ojców integracji europejskiej mówił: "My nie tworzymy koalicji państw, my jednoczymy ludzi". Zgodnie z tą myślą, Unia Europejska staje się unią obywateli Europy, przywiązanych do zasad wolności, demokracji i rządów prawa. W państwach Unii wielką wagę przykłada się do ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt

Do góry