Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Walka młodzieży polskiej z okupantem

  1 września spady pierwsze bomby niemieckie na Warszawę i większość bezbronnych miast i osiedli polskich, a od południa, zachodu i północy runęła lawina czołgów, próbując od razu złamać opór armii polskiej i zająć cały kraj.

  Harcerstwo i młodzież polska nie pozostawała biernie w obliczu wybuchu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /5 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakiej sytuacji doszło do pierwszego rozbioru Polski

  Reformy sejmu konwokacyjnego z 1764 roku, elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.

  Konfederacja barska - 1768 rok.

  Wojna polsko - rosyjska i pierwszy rozbiór Polski - 5 sierpnia 1772 roku.

  Reformy sejmy rozbiorowego - z 1773 roku.

  Z pierwszymi projektami reform w Polsce występowano już w pierwszej połowie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /7 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób Polacy walczyli z okupantem

  Pokonane w kampanii wrześniowej 1939r. przez dwóch nieporównywalnie silniejszych wrogów państwo polskie nadal prowadziło walkę i potwierdzało swoją trwałość. Z "przyczółków niepodległości" (władze RP i wojsko polskie na obczyźnie, ruch oporu w kraju) Polacy podjęli wszechstronną walkę o wyzwolenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /14 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W CZYM PRZEJAWIAŁY SIĘ RÓŻNICE I ANALOGIE

  Frankowie, Słowianie i Germanie były to państwa indoeuropejskie. Najsilniejszym z nich byli Frankowie. Było to państwo powstałe po upadku Cesarstwa Rzymskiego. W 496r. przyjęło chrzest - i tak powstała monarchia Franków. Władzę nad nią sprawowała dynastia merowińska jednak jej władza coraz bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /6 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwłaszczenie chłopów w XIX w.

  PRUSY

  1807 - Zniesienie poddaństwa chłopow

  1811 - Edykt regulacyjny (umożliwiał chłopom korzystanie z dobr prywatnych, nabycie własności i pozbycie się pańszcyzny)

  1819 - Zakaz rugowania chłopow wydany przez rząd

  1821 - Zarządzenie o wykupie powinności (przeliczenie na gotowkę dotychczasowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

  Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XIX w. Do czasu nadania gospodarstw rolnych chłopi-dzierżawcy uprawiali ziemię w zamian za pańszczyznę bądź ekwiwalent pieniężny na rzecz właściciela.

  Proces uwłaszczenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /2 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój republiki rzymskiej (III w.)

  Zgromadzenie. Podstawowe decyzje zarezerwowane były dla zgromadzenia wszystkich obywateli. Ono wypowiadało wojnę i zawierało pokój, wybierało urzędników i uchwalało prawa. Zgromadzenie miało jedynie odpowiadać na pytania tak lub nie. Prawo inicjatywy ustawodawczej mieli bowiem w republice tylko urzędnicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój demokracji szlacheckiej na tle systemów ustrojowych Europy

  Europa wieku XVI i XVII to przed wszystkim zlepek rozwijających się i prężnie funkcjonujących państw. Trudno jest porównywać jedno państwo do drugiego, pod względem jego rozwoju i struktury wewnętrznej, ponieważ trzeba byłoby rozpatrzyć różne czynniki, pod których wpływem ta, a nie inna klasa stała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /19 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTALENIE ZACHODNIEJ GRANICY

  Przyczyny powstania wielkopolskiego - 26.12.1918 do Poznania przybywa Paderewski, na którego cześć zorganizowano manifest. Dowiedzieli się o tym Niemcy mieszkający w Poznaniu i zorganizowali manifest przeciwko. Z tego powodu dochodzi do starć. 27.12. przeradza się to w powstanie wielkopolskie. Na czele staje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /4 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek powstania styczniowego

  Nawet energiczna działalność Traugutta nie mogła zapobiec klęsce. Rosjanie rozbili kolejno oddziały Borelowskiego i Czachowskiego, Mackiewicza na Żmudzi i Kalinowskiego na Białorusi. W końcu lutego udało im się rozbić w bitwie pod Opatowem oddziały z Gór Świętokrzyskich, dowodzone przez Ludwika...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt

Do góry