Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Zdolności adaptacyjne systemów. Granice wzrostu

  Pomyślny rozwój regionu zależy w dużym stopniu od tego, czy jego struktura społeczno-gospodarcza jest elastyczna i wykazuje zdolność dostosowywania się do zmieniających się wTarunków zewnętrznych i wewnętrznych. Poszczególne regiony mają różne zdolności adaptacyjne. Zdolności te nic są jednak...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /7 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekombinacja czynników rozwoju gospodarczego

  Nowe koncepcje dynamiki i ewolucji systemów gospodarczych nawiązują lub są, w niektórych przynajmniej punktach, podobne do teorii rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera. Podobieństwa są widoczne w koncepcjach, w których konstruowaniu wykorzystywane są elementy teorii bifurkacji i katastrof, struktur...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowacyjność i rozwój podtrzymywalny

  Według klasycznej definicji Schumpctcra innowacja jest handlowym wykorzystaniem wynalazku. Późniejsze definicje określały ją jako proces zaczynający się od twórczej idei i kończący się na jej wdrożeniu, po którym przechodzi on w rutynę. Epokowe innowacje mają swój cykl życia. Idea może być...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele ekonomiczne z komponentem ekologicznym

  Modele ekonomiczne z komponentem ekologicznym, lub inaczej modele rozszerzone, buduje się w celu dokonania oceny ekonomicznych skutków polityki środowiskowej, zwłaszcza skutków redukcji zanieczyszczeń środowiska. Rozszerzenie polega na włączeniu do modelu emisji zanieczyszczeń środowiska oraz redukcji tych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele polityki energetycznej

  Zbudowano wiele modeli ekonomicznych na potrzeby regionalnej analizy różnych tendencji i polityki w dziedzinie energetyki. Można wyróżnić trzy ich typy.

  Modele pierwszego typu mają na celu uwypuklenie regionalnych różnic produkcji i zużycia energii, wynikających ze zmian w cenach energii i źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamiczne modele ekologiczno-ekonomiczne

  Przegląd dynamicznych modeli ekologiczno-ekonomicznych dobrze jest zacząć od modeli macierzowych. Mamy już bowiem doświadczenie w operowaniu macierzami ekonomicznymi, takimi jak macierz typu Leontiefa. W ekologii w zasadzie najbardziej rozpowszechniony jest macierzowy model Lesliego. Jest to model...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Endogeniczny wzrost gospodarki

  Nawet przy najbardziej optymistycznych prognozach dotyczących pomocy Unii Europejskiej w przebudowie i zwiększeniu konkurencyjności regionów problemowych w Polsce i w innych krajach europejskich oraz wspierania rozwoju regionalnego przez dotacje z budżetu państwa, miasta i regiony nie mogą rozwijać się w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna konstytucja i drogi rozwoju Unii Europejskiej

  Konstytucja ekonomiczna wspólnoty krajów to — w ogólnym znaczeniu tego określenia — uporządkowany zbiór reguł i zasad określających publiczne funkcje ekonomiczne oraz prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów gospodarczych. Pojęcie to można zastosować do przypadku integracji, jeśli przypisuje się jej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywergencja, konwergencja czy proces ergodyczny?

  Badania zróżnicowanego rozwoju systemów regionalnych prowadzą do pytania, czy tendencje przejawiające się w tym rozwoju mają jakiś określony kierunek. Przedmiotem zainteresowania geografów jest od dawna regionalne zróżnicowanie dochodów. Dochód bowiem jest syntetyczną miarą, wyrażającą wielorakie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja ekonomiczna a integracja polityczna

  Relacje między integracją ekonomiczną i polityczną mogą być różne w różnych ugrupowaniach (Pelkmans 2001). W ramach jednego kraju relacje te powinny być ścisłe. A jednak w Stanach Zjednoczonych po wojnie domowej z lat 1861-1865, która doprowadziła do politycznej integracji kraju, przez następne 80-90...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 698

  praca w formacie txt

Do góry