Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - Pierwsze wystąpienia

  Do pierwszych masowych wystąpień doszło na Sycylii (12 stycznia 1848). Większość monarchów włoskich zapowiedziała wówczas nadanie konstytucji. 22 lutego 1948 wybuchła rewolucja lutowa we Francji, obalająca króla Filipa I i ustanawiająca II Republikę.

  Rewolucja lutowa we Francji 1848, spowodowana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów

  Wiosna Ludów, symboliczne określenie ruchów rewolucyjnych w Europie z lat 1848-1849. Przyczynami rewolucji były: dążenie do zjednoczenia Niemiec i Włoch, dążenie narodów do wyzwolenia się spod panowania austriackiego, konflikty na tle narodowościowym, nie rozwiązana sprawa uwłaszczenia chłopów, a także...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - narodów 1848 - 1849 r.

  Wiosna Ludów - narodów 1848-1849r. Wyróżniamy 3 nurty w Wiośnie Ludów:

  a)nurt rewolucji ustrojowej.

  b)nurt społeczny chłopstwa i proletariatu.

  c)nurt narodowy.

  Ruchy rewolucyjne objęły całą Europę prócz Rosji, Płw. Iberyjskiego, W. Brytanii. Przyczyny napięć we Francji i w Niemczech:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /7 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Sprawa węgierska w monarchii habsburskiej

  Ruch narodowy przybrał największe rozmiary na Węgrzech. Węgrzy domagali się liberalnych reform, to jest wolności prasy i zgromadzeń, utworzenia niezależnego od Wiednia rządu i Gwardii Narodowej, a także zwoływania co rok węgierskiego sejmu.

  Wystąpienia ludności w miastach w połowie marca 1848 roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Powstanie w Czechach

  Czesi nie chcieli oderwania się od Austrii, ale oczekiwali zgody cesarza na autonomię w ramach monarchii habsburskiej. Wielkie zasługi w budzeniu tożsamości narodowej Czechów położyli: slawista Józef Dobrovsky, poeta Jan Kollar i historyk Józef Palacky. Ten ostatni propagował wśród liberałów czeskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Wiosna ludów w Austrii

  Aż do marca 1848 roku opozycja w monarchii habsburskiej nie miała możliwości organizowania się w sposób legalny przeciw rządom Klemensa Metternicha - konserwatywnego kanclerza Austrii. Dopiero w rezultacie dwóch powstań, które wybuchły w Wiedniu: marcowego ( 13 - 15 marca ) oraz majowego ( 15 maja ) - dwór...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Rewolucja w Niemczech

  W Niemczech przyczyną wystąpień rewolucyjnych był kryzys rzemiosła, brak rozstrzygnięć w kwestii uwłaszczenia chłopów, a także sprawa zjednoczenia narodu niemieckiego. W wielu krajach niemieckich między innymi w Badenii, Wirtembergii i Westfalii, doszło do gwałtownych zajść. Znaczny w niej udział...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /4 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Wiosna Ludów we Włoszech

  Również państewka włoskie ogarnęła rewolucja, a władcy Królestwa Neapolu, Toskanii i Piemontu, pod naciskiem ulicy wprowadzili ograniczone reformy liberalne. Potęgował się entuzjazm dla sprawy zjednoczenia Włoch. Dla urzeczywistnienia tego celu trzeba było podjąć walkę z oddziałami austriackimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Droga Francji od II Republiki do Drugiego Cesarstwa

  Wiosna ludów 1848 rok II Republika 1848 rok Cesarstwo 1852 - 1870

  Powstanie lutowe ( 22 - 24 luty 1848 roku ) Rząd Tymczasowy:

  -ogłasza wolność zgromadzeń i prasy tworzy warsztaty narodowe dla robotników Konstytucja - 4 listopada 1848 roku Jednoizbowy parlament.

  Władza wykonawcza: prezydent wybierany na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów w Europie - Powstanie II Cesarstwa

  Rok po zamachu stanu, 2 grudnia 1852 roku, Bonaparte ogłosił wskrzeszenie cesarstwa i przybrał tytuł Napoleona III.

  Przez cztery lata po obaleniu monarchii lipcowej, po starciach robotników z wojskiem na ulicach Paryża (powstanie czerwcowe 1848 ), dziedziczne cesarstwo zastąpiło republikę. Drugie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt

Do góry