Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wojna domowa w Anglii

  Monarchia ang. XVI/XVIIw. przeżywała okres rozkwitu gosp., kulturalnego i politycznego. Szczególnie w gospod. ang. nastąpił gwałtowny rozwój związany z rozbudową posiadłości gosp. Rozwijało się sukiennictwo, prze. węglowy i metalurg. W I poł. XVIIw. w Anglii wykształciły się warstwy społ.: klasa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza: królewska, książęca i prezydencka

  Cechą, niestety negatywną niemal każdego człowieka jest chęć posiadania władzy. Już od najdawniejszych lat symbolizowała ona wyższość nad ludem pospolitym, bogactwo oraz uznanie społeczne.

  Lekcja muzealna, która odbyła się xx.yy.zzzz r. w Zamku Królewskim poświęcona była analizowaniu i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /6 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza we Francji

  W 1985 r. Francuzi zmienili dotychczasowy system dwuetapowych wyborów i przyjęli zasadę proporcjonalności, ale już rok później po starej koncepcji wyborów. Te dwie zmiany dobrze ilustrują tezę, że zasady polityczne nie są dane, lecz są efektem gry politycznej.

  Francja stosowała zasadę reprezentacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /14 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADYSŁAW IV - Informacje Ogólne

  Celem poniżej zamieszczonej pracy, jest przybliżenie czasów i wydarzeń oraz osoby króla Polski Władysława IV-ego. Nie ma najmniejszej wątpliwości , że Władysław IV oraz epoka , w której zaistniał politycznie była dla Rzeczypospolitej a także Europy czasem bardzo ciekawym. Na ten właśnie okres...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /37 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy średniowiecza - Informacje Ogólne

  Mieszko I:

  - chrzest

  - bitwa pod Cedynią

  Chrobry:

  - wysłanie Wojciecha do Prus

  - zjazd w Gnieźnie

  - zajęcie Milska, Łużyc i Miśni

  - zajęcie Czech, Moraw, Słowacji

  -wojna z Niemcami i Rusią

  - zajęcie Grodów Czerwieńskich

  - wyprawa przeciwko Rusi Kijowskiej

  - pierwszy król Polski

  Mieszko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.

  Reformacja to ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdze przez Marcina Lutra w 1517 roku 95 tez dotyczących konieczności zreformowania Kościoła katolickiego. Z Niemiec ruch reformacyjny rozszerzył się m.in. na: Skandynawię, Francję, Czechy, Węgry, Polskę, Anglię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /13 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiszące Ogrody Semiramidy

  W 1898 r. Niemiecki archeolog Koldewey zaczął szukać na terenie dzisiejszego Iraku pozostałości zaginionego miasta - Babilonu. Leżało ono około 90 km na południe od Bagdadu, nad brzegami Eufratu. Babilon - w Starym Testamencie Babel - był w swojej ponad 3000-letniej historii trzy razy doszczętnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /6 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - Udział Polaków

  Swój udział w Wiośnie Ludów mieli także Polacy, A. Mickiewicz zawiązał Legion Polski w Rzymie, który walczył w Lombardii i w obronie Republiki Rzymskiej.

  Pod Novarą armią piemoncką dowodził W. Chrzanowski. L. Mierosławski stał na czele armii na Sycylii i w Badenii. Wielu Polaków brało udział w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - Upadek Wiosny Ludów

  O niepodległość walczyli Węgrzy, których Austria pokonała dopiero w sierpniu 1849 z pomocą wojsk rosyjskich. W listopadzie Rzymianie obalili władzę świecką papieża Piusa IX, a w lutym 1849 G. Mazzini stanął na czele Republiki Rzymskiej.Po bitwie pod Novarą 23 marca 1849 J. Radetzky pobił armię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów - Zdobycze rewolucji

  Rewolucja wywalczyła częściowe ustępstwa rządów: w Wiedniu i Berlinie ogłoszono uwłaszczenie chłopów, uchwalono konstytucję w Paryżu i we Frankfurcie nad Menem, gdzie usiłowano powołać władzę ogólnoniemiecką. Niemniej już jesienią rozwiązano parlamenty w Prusach grudzień 1848 i w Austrii (tam...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt

Do góry