Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wzrost znaczenia sąsiadów Polski w XVII wieku

  ROSJA, PRUSY, AUSTRIA w PIERWSZEJ POŁOWIE XVIII w.

  Rosja. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w życiu państwa rosyjskiego w XVII w. było stopniowe obumieranie, a nawet zanik typowych dla monarchii stanowej instytucji - dumy bojarskiej i soboru ziemskiego. Jednocześnie był wzmacniany biurokratyczny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /13 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost zagrożenia Polski pod koniec 1938 r.

  . Po decyzjach monachijskich nie nastąpiło spodziewane podpisanie paktu o nieagresji pomiędzy Anglią, Francją a Niemcami, ale rząd francuski wyraźnie pragnął wycofać się ze swych zobowiązań wobec Polski. Dyplomacja francuska dawała znać Niemcom, że Francja nie zamierza angażować się w wojnę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost roli kościoła w okresie rozbicia dzielnicowego

  Wraz ze zmianami zachodzącymi w całym państwie zmieniała się także rola i funkcja kościoła. W początkach swego istnienia kościół pozostawał w służbie państwa, jednak reprezentowany był przeważnie przez przybyszów z zagranicy. W ciągu XI w. Sytuacja zmieniła się o tyle, że hierarchia kościelna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /4 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzloty i upadki państwa piastowskiego

  Po śmierci Bolesława Chrobrego rządy objął jego syn Mieszko II, który wnet po śmierci ojca koronował się. Starszy jego brat przyrodni Bezprym został z woli ojca osadzony w klasztorze kamedułów koło Rawenny, młodszy zaś, imieniem Otto, zrazu nie przedstawił niebezpieczeństwa dla nowego władcy. Rządy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /17 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe - IV wyprawa krzyżowa (1202 - 1205)

  Główny inicjator - papież Innocenty III. Czwartą wyprawą krzyżową, która miała doprowadzić do pokonania Egiptu i odzyskania Jerozolimy, posłużyła się Wenecja do zrealizowania własnych celów politycznych i ekonomicznych na Bałkanach. Pokrywając koszty ekspedycji, Wenecjanie pokierowali krzyżowców na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe - III wyprawa krzyżowa (1189 - 1192)

  W następnych latach wzrosło napięcie między Królestwem Jerozolimskim a Egiptem, w którym władzę objął wybitny wódz wojskowy, Saladyn. W 1187 zdobył on Królestwo Jerozolimskie. W rękach chrześcijan pozostały tylko Tyr, Trypolis i Antiochia. Na pomoc wyruszyła III wyprawa krzyżowa dowodzona przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe - II wyprawa krzyżowa (1147 - 1149)

  W 1144 muzułmanie zdobyli hrabstwo Edessy. W celu obrony zagrożonego Królestwa Jerozolimskiego zorganizowali II wyprawę krzyżową , na czele, której stanęli władcy Niemiec, Konrad III, oraz król francuski, Ludwik VII. Jednak niesnaski między obydwoma monarchami doprowadziły do niepowodzenia wyprawy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe - I wyprawa krzyżowa zwana chłopską

  Wiosną 1096 roku ruszyła pierwsza część wyprawy krzyżowej - 60 tysięczną armię stanowili w większości ubodzy rycerze, chłopi oraz kobiety i dzieci. Szlak ich wędrówki przez Europę oznaczał mordy i grabieże oraz pogromy Żydów. W Azji Mniejszej zostali całkowicie rozbici przez Seldżuków, część z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI WYPRAW KRZYŻOWYCH

  Przede wszystkim na ziemi świętej powstały zakony rycerskie: Templariusze (1118 r.), Joanici (zakon szpitala świętego Jana ) i Krzyżacy (pod koniec XII w.) Templariusze stali się wielką potęgą finansową, prowadzili min. operacje bankowe. Dzięki wyprawom krzyżowym wzrósł autorytet papiestwa, nastąpił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe - ruch krucjatowy

  W XI w. w Europie zaszło szereg zmian natury gospodarczej , społecznej, politycznej.

  W XI w. wynaleziono homonto, co pozwoliło użyć konia jako siły zaprzęgowej do pługa . Nastąpiła więc poprawa techniki uprawy roli. Można było brać pod uprawę cięższe gleby za pomocą pługa. Zwiększyła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /6 648

  praca w formacie txt

Do góry