Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest równina abisalna?

  Równiny abisalne w większości są płaskie, o nie-urozmaiconej rzeźbie; znajdują się na głębokości 4000-5000 metrów i zbudowane są głównie ze skał pochodzenia wulkanicznego - bazaltów, przykrytych warstwą różnorodnych osadów. Skała wulkaniczna w swej pierwotnej formie jest nieregularną bryłą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest szelf kontynentalny?

  Wprawdzie w pobliżu kontynentów, gdzie ocean jest stosunkowo płytki, występują skały mające ponad 200 min lat, jednak obszary te należy trak­tować jak formacje należące jeszcze do lądu. Brzegi każdego kontynentu otacza zatopione pod wodą łagodne zbocze, zwane szelfem kontynentalnym. Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda dno oceanu?

  Odwieczne przekonanie, że Mount Everest, mierzący 8848 m,jest naj­wyższą górą na świecie zostało za­kwestionowane wraz z odkryciem, iż stożek wulkaniczny Manna Kea na Hawajach ma od podstawy do szczytu 2300 metrów więcej. Odkrycie, że Mauna Kea ma od podstawy, znajdującej się głęboko na dnie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zmienia się linia brzegowa mórz i oceanów?

  Linia brzegowa mórz i oceanów nieustannie się zmienia, w jednych miejscach morze niszczy ląd, w innych zaś buduje. Wielokrotnym zmianom ulegał tez poziom morza, co wywoływało jeszcze drastyczniejsze przeobrażenia strefy brzegowej. Wybrzeże to kraniec kontynentu, miej­sce, w którym morze spotyka się z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tundra?

  Na półkuli północnej obszary wiecznej zmarzliny, na których warstwa powierzchniowa sezonowo odmarza, nazywamy tundrą. Prawie nie spotyka się tam drzew, jednak nawet tak krótki okres wege­tacyjny pozwala na rozwój drobniejszej roślinności, zwłaszcza krzewów, mchów i porostów. W mie­siącach letnich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zemi Dodano /31.01.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijała się turystyka?

  W XVII i XVIII wieku zamożni Europejczycy wyruszali w długie podróże dookoła kontynentu, trwające często ponad rok. Miały one poszerzać horyzonty młodych podróżników, dawały im oka­zję poznania innych kultur i obyczajów. Trasy euro­pejskich wojaży wiodły zazwyczaj przez Włochy i Francję...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Axi Dodano /31.01.2012 Znaków /5 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDALANIE - Informacje Ogólne

  Jest różne u różnych form zwierzęcych. Zwierzęta żyjące na lądzie przystosowują się do braku wody :

  owady są okryte oskórkiem hitynowym

  ptaki, gady mają ciało pokryte łuskami, ich kanał jest zagęszczony, a więc odciągaja maksymalną ilość wody

  ssaki tracą wodę w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPŁAWEK BIAŁY JAKO PRZEDSTAWICIEL PŁAZIŃCÓW WODNOŻYJĄCYCH

  Typ : Płazińce

  Gromada : Wirki

  Gatunek : Wypłąwek biały

  Gromada : Przywry

  Gatunek : Motylica wątrobowa

  Gromada : Tasiemce

  Gatunek : tasiemiec uzbrojony, nieuzbrojony

  Wypławek biały żyje w środowisku wodnym, względnie mocno wilgotnym, pod kamieniami, pod liśćmi, kawałkami drewna. Długość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /4 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE MCHÓW

  spotykamy je na jałowych wydmach, gdzie utrwalają ruchome podłoże i biorą istotny udział w procesie glebotwórczym.

  przeciwdziałają erozji

  na skałach, obok porostów, są organizmami pionierskimi, przygotowującymi podłoże dla innych roślin

  biorą udział w regulacji bilansu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chromosomowa teoria dziedziczności Morgana

  Morgan to uczony przyrodnik. Obserwował on życie muszek owocowych, które szybko się rozmnażają i mają duże, widoczne gołym okiem chromosomy. Tych chromosomów jest mało. Mendel w oparciu o pracę nad tymi muszkami sformował w 1912r. swoją teorię.

  W 1912r. Morgan sformułował teorię...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 636

  praca w formacie txt

Do góry