Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Mitologia i twórcy mitów

  Mitologia to nauka o mitach, czyli trady­cyjnych przypowieściach opowiadają­cych o wydarzeniach z zamierzchłych czasów. Zwykle są one blisko powiązane z wie­rzeniami i obrzędami religijnymi, i podobnie jak one traktowane są jak opowieści prawdziwe. Mity opisują początek świata, pochodzenie człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Depsey Dodano /06.02.2012 Znaków /7 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wergiliusz

  Mniej więcej sześć wieków po czasach Homera kulturą dominującą na obszarze Morza Śródziem­nego była kultura rzymska. Niemniej jednak kul­tura grecka zachowała swój prestiż, tak więc Rzymianie usiłowali powiązać swoją historię z historią Grecji. Utrzymywali oni, że ich przod­kiem był trojański...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Depsey Dodano /06.02.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homer

  Legendy opisują Homera jako ślepego śpiewaka wędrownego, który recytował swoje utwory akompaniując sobie na lirze, instrumencie przy­pominającym harfę. Jednak w rzeczywistości nic nie wiadomo na temat Homera, a naukowcy nie przestają spierać się o to, czy rzeczywiście był on autorem któregokolwiek z...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Depsey Dodano /06.02.2012 Znaków /3 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epika klasyczna - Epos

  Eposy należą do najstarszych utworów literackich jakie przetrwały do naszych czasów. Wywarty one duży wpływ na kształtowanie się starożytnych kultur9 w tym Grecji i Rzymu. Te z kolei miały znaczący wkład w rozwój kultury współczesnej.Epos jest to dłuższy utwór, przeważnie wierszowany, poruszający...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Depsey Dodano /06.02.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka japońska

  Na rozwój Japonii niemały wpływ wywarł fakt, że kraj ten oddalony był od wszystkich, z wyjątkiem Chin, ważnych ośrodków cywilizacyjnych. Od V i VI wieku, kiedy w Japonii przyjęła się pocho­dząca z Chin doktryna władzy państwowej, a także pismo, sztuka i religia buddyjska, wpływy kultury chińskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Depsey Dodano /06.02.2012 Znaków /2 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka chińska

  Spośród wszystkich wielkich cywilizacji świata Chiny najdłużej zachowały ciągłość rozwoju kul­turowego. Chińskiej tradycji kulturowej nigdy nie zniweczyły najazdy obcych ludów, a wpływy z zewnątrz jedynie ożywiały i wzbogacały sztukę Chin, nie przyćmiewając jej oryginalnego charak­teru. Pewne...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Depsey Dodano /06.02.2012 Znaków /6 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka indyjska

  Pierwsze ślady cywilizacji na terenie Indii, datowane na ok. 2500 lat p.n.e., związane są z doliną Indusu. Ślady tej kultury to przede wszystkim pozostałości miast i liczne rzeźby. Kul­tura doliny Indusu upadła w wyniku najazdu ple­mion aryjskich, które ostatecznie opanowały obszar północnych Indii...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Depsey Dodano /06.02.2012 Znaków /4 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka romańska

  W XI i XII wieku Europa, której kultura pozostawała pod silnym wpływem religii chrześcijańskiej, stała się kolebką nowego stylu w sztuce, który nazwano romańskim. Powstawały zapierające dech w piersiach kościoły, przepiękne rzeźby, zachwycające freski oraz bogato zdobione rękopisy.W wieku XI...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Depsey Dodano /06.02.2012 Znaków /10 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

  Grecy jako pierwsi uczynili człowieka i jego sprawy centrum swoich zainteresowań. Rzymianie, chociaż mniej oryginalni, rozwinęli schedę po Grekach i sprawili, że sztuka starożytnej Grecji i Rzymu stanowi do dziś jeden z filarów kultury.    Największy wpływ na Greków miała sztuka osiadłej na Krecie...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Depsey Dodano /05.02.2012 Znaków /14 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia ochrony przyrody w Europie

  W Europie zachowało się stosunkowo niewiele pierwotnych zbiorowisk roślin i zwierząt. Dlatego europejscy obrońcy przyrody muszą borykać się z nieco innymi problemami niż ich koledzy na pozostałych kontynentach. Proces przekształcania środowiska natural­nego rozpoczął się w Europie już tysiące lat...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Wolny Dodano /31.01.2012 Znaków /5 363

  praca w formacie txt

Do góry