Pozostałe /8 695 prac/

  • Ocena brak

    Jaka jest genealogia pojęć „kultura” i „cywilizacja”

     

    Kultura:  

    - rodowód sięga starożytnego Rzymu 

    - ”cultura” z łac. oznacza uprawę roli 

    - w ujęciu przenośnym termin był użyty przez Cycerona ale nie rozprzestrzenił się 

    - kultura jako kształcenie, proces ewolucji ludzkości, wspólnota kulturowa narodu, rozwój ducha – w Niemczech i Francji 

    -...

    Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

    Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /733

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gwiazdy okołobiegunowe

     

    Gwiazdy, które w miejscu obserwacji znajdują się na tyle blisko bieguna niebieskiego, że w trakcie obrotu Ziemi wokół osi nie schodzą pod horyzont. Są one również widoczne przez cały rok.

    Ocena / Kategoria / Astronomia

    Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /224

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    K (kelwin)

     

    Jednostka temperatury w skali liczonej od zera bezwzględnego (-273,15°C). 0°C odpowiada 273,15 K. Aby temperaturę w skali Kelvina przeliczyć na stopnie w skali Celsjusza wystarczy odjąć 273,15 stopnia.

    Ocena / Kategoria / Astronomia

    Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /222

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Deklinacja

    Odległość kątowa od -> równika niebieskiego; jest dodatnia w kierunku gwiazdowego bieguna północnego, ujemna w kierunku południowego. Greckie litery, zgodnie z konwencjami międzynarodowymi służą do oznaczania gwiazd w gwiazdozbiorach.

    Ocena / Kategoria / Astronomia

    Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /261

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gwiazda podwójna

     

    Dwie gwiazdy położone blisko siebie. Przez gwiazdy optycznie podwójne rozumiemy gwiazdy, które nie oddziałują na siebie fizycznie, a tylko przypadkowo znajdują się w tym samym kierunku, gdy patrzymy na nie z Ziemi. W przypadku gwiazdy fizycznie podwójnej oba składniki krążą wokół siebie, a więc są...

    Ocena / Kategoria / Astronomia

    Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /386

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ekliptyka

     

    Okrąg na sklepieniu niebieskim, przez który pozornie wędruje Słońce w ciągu roku w wyniku ruchu Ziemi wokół Słońca. Właściwie słowo oznacza linię zaćmień i istotnie zaćmienia Słońca i Księżyca powstają tylko wtedy, gdy Księżyc odpowiednio na nowiu lub w pełni znajdzie się w bezpośrednim...

    Ocena / Kategoria / Astronomia

    Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /488

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Azymut

     

    Odległość kątowa ciała niebieskiego od -> południka miejscowego. Z reguły azymut określa się od południa przez zachód, północ i wschód do południa w stopniach od 0° do 360'. Ostatnio wprowadzono system liczenia od północy.

    Ocena / Kategoria / Astronomia

    Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /278

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obserwatoria i planetaria

     

    Miłośnikom astronomii poleca się znalezienie planetarium lub obserwatorium, w którym organizuje się otwarte wykłady o astronomii i obserwacje przez lunetę. W planetariach wyczarowuje się gwiaździste niebo sztucznie na kopule za pomocą ponad setki rzutników.

    Można wtedy przedstawić w zadziwiająco...

    Ocena / Kategoria / Astronomia

    Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /536

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obserwacje nieba - Lornetka i luneta

     

    Nawet przy użyciu zwykłej lornetki polowej możemy sobie zorganizować zdumiewające obserwacje nieba. Ponieważ jednak w ostatnich latach małe lunety stały się osiągalne po umiarkowanych cenach - głównie dzięki taniemu importowi z Japonii, a częściowo z USA - poświęcimy nieco uwagi i tym...

    Ocena / Kategoria / Astronomia

    Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /22 606

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zjawiska atmosferyczne

     

    Niektóre zjawiska atmosferyczne są interesujące również dla astronoma amatora. Na pierwszym miejscu należy wymienić zorze polarne, gdyż są one skutkiem zjawisk zachodzących na Stońcu. Naładowane elektrycznie cząstki pochodzące ze Słońca wpadają do górnych warstw atmosfery ziemskiej, zderzają się...

    Ocena / Kategoria / Astronomia

    Autor /Domarat Dodano /14.02.2012 Znaków /3 361

    praca w formacie txt

Do góry