Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jakie czynniki decydują o kształtowaniu się narodów?

  Sposoby kształtowania się narodów były niezwykle zróżnicowane zależnie od okoliczności historycznych i tzw. proces narodotwórczy nie przebiegał według żadnego jednolitego wzoru: inaczej tam, gdzie jego ramami było państwo, inaczej zaś tam, gdzie był pozbawiony oparcia w państwie, inaczej tam, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów przyczyny i skutki przynależności do subkultur

  Przyczyny to typowe korzyści psychospołeczne, a możliwość samorealizacji, autentycznego, rzeczywistego działania, działania zakorzenionego w pewnej wspólnocie, poczucie bezpieczeństwa, tożsamości z grupą, przynależności do niej, "nie jest się już samo tym i wyobcowanym", grupa daje poczucie pewności...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się rodzina z filiacji od rodziny z koicji?

  Relacje rodzinne można podzielić na relacje proste, wynikające z jednej filiacji (rodzice-dzieci) bądź jednej koicji (między małżonkami; ewentualnie między rodzicami nieślubnego dziecka), oraz relacje złożone z dwóch lub więcej filiacji i koicji, np. probanta z dziadkiem dzielą dwie filiacje, a ze...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób można rozpoznać czy dana grupa jest sektą?

  - Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie kluczowe). 

  - Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem. 

  - W grupie znajdziesz wszystko, czego do tej pory na próżno szukałeś. 

  - Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru, lub...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest anomia?

  Oznacza pewnego rodzaju stan niepewności w systemie aksjonormatywnym spowodowany najczęściej jego transformacją.

  Społeczeństwo w stanie anomii nie potrafi wytworzyć spójnego systemu norm i wartości, który stanowiłby dla jednostek klarowne wytyczne działań.

  Jednostka egzystująca w takim...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozpoznać, że dana osoba ma kontakt z sektą?

  Zmiana diety, zmiana stylu ubierania, zmiana przyzwyczajeń, zmiana aspektów religijnych, zmiana starych zwyczajów i zachowań.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień funkcje rodziny, omów jedną z nich

  Rodzina w ujęciu socjologicznym jest definiowana jako zbiorowość o charakterze podstawowym, obecna we wszystkich znanych kulturach i typach społeczeństw. W jej skład zaliczamy dwoje ludzi związanych węzłem małżeńskim oraz ich dzieci (naturalnych lub przybranych), a także ich krewnych. 

  Funkcje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są / będą / byli dla Ciebie zstępni?

  Zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej (dzieci, wnuki, prawnuki ). Podobnie jak w przypadku wstępnych, zstępni są zbiorczym określeniem i należy go używać do wszystkich potomków (chyba, że ponownie, ustawa ogranicza to do określonej grupy zstępnych).

  Do zstępnych zalicza się:

  - naturalnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień warunki i zalety dobrego i skutecznego porozumiewania się

  § gotowość do aktywnego wysłuchania się nawzajem

  § zainteresowanie opiniami innych - ciekawość tego, co inni myślą i mają do powiedzenia

  § otwartość - zdolność „mówienia wprost”

  § zaufanie - gotowość do podejmowania ryzyka szczerości

  § wyrażanie autentycznych opinii (pozytywnych i negatywnych)...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje potrzeb Maslowe’a

  1) Fizjologiczne - są one od siebie izolowane, mają swą określoną lokalizację w ciele. Zalicza się do nich potrzeby: pożywienia, snu, pragnienia, aktywności, seksualne. Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt

Do góry