Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest etyka?

  Etyka - wyznacza ogól norm i zasad postępowania uznanych w danym środowisku.

  Etykę życia społecznego określają ogólnie rozumiane idee sprawiedliwości społecznej, które odnoszą się do poszanowania praw innych ludzi.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się pokrewieństwo w linii prostej?

  Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, czyli rodziców, dziadków itd. oraz linię zstępnych, czyli dzieci, wnuków, prawnuków itd. Obliczanie stopni pokrewieństwa w tej linii jest łatwe.

  Ojciec i syn są spokrewnieni w I stopniu linii prostej (liczy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są / będą / byli dla Ciebie wstępni?

  Pojęcie używane w prawie oraz genealogii, oznaczające każdego przodka danej osoby: jej rodzica (ojca, matkę), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, prababcię), prapradziadków itd.

  Stosunek faktyczny pomiędzy daną osobą a jej wstępnym polega na tym, że ta pierwsza pochodzi od tego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mogą być przyczyny i skutki uzależnień?

  Przyczyny: medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne.

  Skutki: fizyczne, psychologiczne, pedagogiczne, społeczne.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są instytucje społeczne, podaj ich rodzaje

  Pojecie instytucji społecznej odnosi się do osób lub grup osób, które wyłaniają się ze zbiorowości i są wyposażone w odpowiednie atrybuty, które pozwalają na zaspakajanie potrzeb tej zbiorowości. Stanowi realizację takich wartości, jak wolność i podmiotowość człowieka; realizowana jest poprzez...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i krótko omów problemy współczesnego społeczeństwa polskiego

  Ubóstwo, bezrobocie, patologie, prostytucja, handel ludźmi, kradzieże, rozboje, gwałty i wszelkiego rodzaju przestępczość, wykroczenia drogowe, wykroczenia drogowe, jazda pod wpływem.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się pokrewieństwo w linii bocznej?

  Krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie itd.). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia czyli rodzeństwo. Wuj i bratanek to pokrewieństwo III stopnia w linii bocznej.

  Liczy się zgodnie z ogólną zasadą narodziny wuja, jego brata i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż wady i zalety kultury popularnej (masowej)

  Zaletą jest to, że dociera do środowisk, których uczestnictwo w tzw. kulturze wyższej jest nieosiągalne.

  Wadami zaś niski poziom treści, komercjalizacja, oraz to, że zmusza ona do jednakowego myślenia i szufladkuje wszystkich odbiorców. Niektórym ludziom trudno odnaleźć się w gąszczu mediów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij, czy istnienie subkultur jest zagrożeniem dla ładu publicznego?

  Subkultura nie jest patologią społeczną, gdyż określa grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium np. zawodowego, etnicznego, religijnego, demograficznego itp.

  Natomiast mylne określanie subkultury patologią społeczną, którą jest odchylenie od reguł działania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega konflikt norm?

  Sytuacja, w której istnieje rozbieżność między normami idealnymi a normami zachowania, często ma to miejsce w przypadku używania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, zachowań seksualnych, spraw majątkowych.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt

Do góry