Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega czynne i bierne prawo wyborcze?

  Prawo wyborcze czynne - oznacza uprawnienie do udziału w głosowaniu

  Prawo wyborcze bierne - zdolność do tego, by móc zostać wybranym

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień trzy przykłady postaw obywatelskich, scharakteryzuj jedną z nich

  Każdy obywatel państwa demokratycznego winien być świadom możliwości, jakie daje mu ten ustrój. Dlatego też każdy powinien podejmować działania, które będą miały na celu zmianę otoczenia wokół niego. 

  Najważniejsza jest dyscyplina wewnętrzna obywatela. Wymaga ona narzucenia sobie pewnych planów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Lobbing

  To elitarna, a zarazem najbardziej skomplikowana wersja public relations. By móc wpływać na decydentów i proces legislacyjny, trzeba być idealnym dyplomatą, specjalistą PR, doradcą, rzecznikiem i taktykiem w jednej osobie.

  Lobbing to także rzemiosło - aby odnosić sukcesy "w branży", należy poznać wiele...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim jest Lobbysta

  To „rzemieślnik pracy” .Na dzień pracy "rzeczników interesów" składa się monitoring procesów legislacyjno-decyzyjnych, prognozowanie zmian politycznych, społecznych i gospodarczych, zajmują się również doradztwem i wyborem najbardziej korzystnych rozwiązań.

  Wszystkie ich działania sprowadzają się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kosmopolityzm?

  Kosmopolityzm jest postawą wskazująca na osobę, która akceptuje warunki we wszystkich państwach świata i wszędzie czuje się dobrze. Jednocześnie postawa ta prowadzi do zaniku patriotyzmu

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest szowinizm?

  Szowinizm skrajny nacjonalizm, wyrażony przeciw innym nacjom. Może oznaczać nienawiść do innych narodów lub postrzeganie ich przez pryzmat jedynie złych cech.

  Szowinista nie dostrzega wad własnego narodu.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień modele relacji miedzy większością a mniejszością narodową, scharakteryzuj jeden z nich

  Mniejszości Narodowe :

  Terytoria Polski są zamieszkiwane przez obywateli wielu państw. Najliczniej zamieszkują tereny Polski: Białorusini, Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy oraz Czesi. Pojawienie się obcokrajowców na ziemiach polskich związane jest z migracją obcokrajowców z państw ubogich i gorzej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest internacjonalizm?

  Internacjonalizm - ideologia wyrażająca dążenie do przyjaźni i współpracy narodów. Dąży do równouprawnienia i zakłada, że każdy kraj ma swój wkład w rozwoju ogólnoludzkiej kultury.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest megalomania Narodowa?

  Megalomania narodowa - twierdzenie o wyższości, niezwykłości danego narodu, a przez to jego szczególnej misji dziejowej i posłannictwa wobec innych narodów.

  Wyraża się ona w takich opiniach jak:

  • przekonanie o zajmowaniu centralnego miejsca w świecie (etnocentryzm), 

  • przekonanie o pochodzeniu od...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega federacja państw?

  Federacja państw - to państwo złożone, którego części składowe (Np. stany, landy, kantony) posiadają samodzielność i autonomię polityczną; terytorium państwa federacyjnego nie stanowi jednej całości; każda z części państwa tego typu rozporządza władzą wykonawczą i ustawodawczą (prawo do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt

Do góry