Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest terytorium państwa?

  Terytorium państwowe - część powierzchni Ziemi należąca do określonego państwa, ograniczona wytyczoną granica państwową.

  Terytorium obejmuje zarówno ląd (z wodami wewnętrznymi), jak i przybrzeżne wody terytorialne wraz z przestrzenią położoną pod powierzchnią i nad powierzchnią lądu i wody.

  W...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj różnice między public relations a reklamą

  Reklama jako część strategii sprzedaży i instrument jej urzeczywistniania, ma wzbudzić zaufanie do produktu, ukierunkować zachowania nabywców i w efekcie prowadzić do wzrostu obrotów i zysków.

  W przypadku Public Relations (PR) nadawca komunikatu marketingowego nie kontroluje w pełni jego treści. To...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim celu tworzy się próg wyborczy?

  Próg wyborczy zwany również klauzurą zaporową jest to minimalny procent poparcia wyborców uprawniający komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów.

  Najważniejszym z celów wprowadzenia progu wyborczego do ordynacji wyborczej jest uniemożliwienie uzyskania mandatów przez ugrupowania marginalne, a...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Totalitaryzm

  (dawniej totalizm) Charakterystyczny dla XX-wiecznym reżimów dyktatorskich system rządu dążący do całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologia państwowej, terroru tajnych służb, akcji monopolowych i masowej monopartii. 

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i komunalne moją obywatele Rzeczpospolitej Polskiej?

  1) prawo do własności i dziedziczenia oraz ochrony innych praw majątkowych. Własność może być ograniczona jedynie w drodze ustawy 

  2) wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Obowiązek pracy nałożyć może tylko ustawa. Konstytucja zakazuje stałego zatrudniania nieletnich...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest obywatelstwo?

  Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę (osoba fizyczną) z państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki.

  Określenie spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności sposobów jego nabycia i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Autorytaryzm

  System rządów bezpartyjnych, opartych na autorytecie charyzmatycznego przywódcy, a często także na armii. Szczególnie rozpowszechniony w Europie w pierwszej połowie XX wieku, powstawał najczęściej wskutek nieefektywnego funkcjonowania systemów demokratycznych.

  W przeciwieństwie do systemów totalitarnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega kolegialność i konwencyjność urzędów w Atenach?

  Kolegialność - zasada organizacyjna w procesie podejmowania decyzji przez ciała zbiorowe w organizacjach społecznych lub w wieloosobowych organach państwa. Działające zgodnie z zasadą kolegialności ciało zbiorowe (np. kolegium zarządu, komitetu) podejmuje decyzje, odpowiednią ilością głosów, w formie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień 6 doktryn współczesnego świata, scharakteryzuj jedną z nich

  Doktryny polityczne zwykle wskazują metody realizacji celów i poglądów związanych ze społeczeństwem i państwem. We współczesnym świecie mamy do czynienia z wieloma doktrynami politycznymi, ich klasyfikacja przedstawia się następująco: 

  Doktryny rewolucyjne związane są z propagowaniem zmian w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest państwo?

  Państwo - jest przymusową organizacją, wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności, składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt

Do góry