Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Ideologia komunistyczna

   

  Fundamentem komunizmu były poglądy filozoficzne Marksa i Engelsa, rozwijane i dopasowywane później do rosyjskiego kontekstu przez Lenina i Stalina.

  W okresie przejściowym niezbędna jest jednak totalna kontrola państwa nad życiem publicznym i prywatnym obywateli, propaganda wpajająca wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest konstytucja?

   

  Konstytucja – ustawa zasadnicza, podstawowy akt prawny, stanowiący fundament systemu prawnego w danym kraju. Konstytucja definiuje strukturę i kompetencje władz, określa prawa przysługujące obywatelom, wyznacza też cele, które dane państwo chce realizować.

  Konstytucja powinna być trwała, dlatego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj 4 funkcje konstytucji

   

  Podstawową i pierwotną funkcją konstytucji jest ograniczanie władzy niezależnie od tego,kto ją sprawuje. Władza w państwie powinna być rozdzielona zarówno w sensie funkcjonalnym (przez podział władz, odrębne funkcje władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej) jak i przestrzennym (...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest konstytucjonalizm i jakie wyróżniamy cechy charakterystyczne praw człowieka

   

  Konstytucjonalizm – współczesna koncepcja prawno- polityczna, zgodnie z którą dobre państwo powinno charakteryzować się:

  *rządami prawa

  *podziałem władz

  *istnieniem sądu konstytucyjnego,który ocenia zgodność działań władzy ustawodawczej i wykonawczej z konstytucją

  *ograniczeniem prawa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia nacjonalistyczna

   

  Od nacjonalizmu jako specyficznej postawy wobec swojego narodu i państwa trzeba odróżnić nacjonalizm jako doktrynę polityczną, czy wręcz ideologię. Jej początków zwykle szuka się w literaturze romantycznej, w której nie tylko mówiono wiele o odmienności kultur narodowych i o znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia faszystowska

   

  Narodził się we Włoszech raczej jako ruch polityczny, którego przywódcą był Benito Mussolini, niż spokojna ideologia. Odrzucał demokrację liberalną, uznając, że osłabia ona państwo i nie pozwala na realizację jego interesów.

  W zamian postulował przywrócenie siły i sprawności państwa w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia socjalistyczna, socjaldemokratyczna

   

  Najwyższymi ideami socjalistycznego stylu myślenia są równość i sprawiedliwość społeczna. Za zasadniczy cel działań politycznych socjaliści uważali zmianę systemu społecznego i usunięcie nierówności pomiędzy ludźmi przez uspołecznienie własności oraz sprawiedliwy podział dóbr i dochodów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia chadecka

   

  Chrześcijańska demokracja zajmuje osobne miejsce na arenie politycznej, jako że w odróżnieniu od innych stylów politycznego myślenia ma ona swoje bezpośrednie źródło w inspiracji religijnej. Podstawę programu chadecji stanowią idee zawarte w katolickiej nauce społecznej. Kładzie się w niej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia liberalna

   

  Dla liberałów najbardziej podstawową wartością jest wolność jednostki. Dążą oni do takiego ukształtowania zasad życia politycznego i gospodarczego, aby w jak najmniejszym stopniu wolność tę ograniczały. W myśli liberalnej uważa się, że jedyną akceptowalną granica wolności jednostki jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia konserwatywna

   

  Konserwatyści uważają, że społeczeństwo podobne jest do organizmu, rozwija się stopniowo i samoistnie, państwo zaś jest efektem jego naturalnego procesu wzrostu, a nie skutkiem zawartej pomiędzy ludźmi umowy. Podstawą życia społecznego nie są jednostki, ale tradycyjne wspólnoty – takie jak...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 943

  praca w formacie txt

Do góry