Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Prześledź proces poszukiwania źródeł praw i wolności

   

  Początkowo za podstawę a nawet źródło praw człowieka uznawano naturę człowieka. Jednak niektóre nurty filozofii podważały poznawalność a nawet istnienie jakiejkolwiek natury bytu, a tym samym i natury człowieka. Stąd też współcześnie zwolennicy absolutnych praw człowieka, jako ich podstawę...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie prawa wchodzą w skład praw pozytywnych i negatywnych?

   

  PRAWA POZYTYWNE - tę kategorię tworzą uprawnienia jednostki do uzyskania świadczeń na jej rzecz. Z takich praw socjalnych zatem wynikają roszczenia, nie dotyczące w odróżnieniu od praw politycznych i obywatelskich, mechanizmu ich realizacji i ochrony lecz konkretnego świadczenia. Roszczenie to...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj prawa jednostki

   

  - osobiste ( to prawa bezpośrednio dotyczące egzystencji człowieka w aspekcie fizycznym, psychicznym i prawnym, zapewniając mu warunki wszechstronnego rozwoju wolnego od wszelakiej bezprawnej ingerencji zewnętrznej. Ta grupa praw określana jest także mianem praw i wolności indywidualnych).

  - polityczne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie prawa zaliczamy do generacji praw człowieka?

   

  Do praw pierwszej generacji zalicza się prawa obywatelskie i polityczne sformułowane na przełomie XVIII i XIX w. pod wpływem koncepcji liberalnych, a następnie zawarte w szeregu konstytucji oraz Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966r.

  Druga generacja praw powstała pod wpływem koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie: prawa człowieka

   

  Prawa człowieka to prawa i wolności przysługujące każdej jednostce ludzkiej (np. prawo do życia, wolności i własności). Prawa te wynikają z godności ludzkiej i są niezbywalne, istnieją niezależnie od jakiejkolwiek władzy – władza nie może ich nikomu nadać ani odebrać.

  Jednym z podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj materialne i formalne gwarancje praw człowieka

   

  gwarancje materialne (to środki materialne, instytucje i urządzenia potrzebne do realizacji wolności i praw obywatelskich. Gwarancje materialne łączone są z reguły z prawami socjalnymi, ekonomicznymi i kulturalnymi i tylko dla nich mają znaczenie. W istocie są to zasady polityki państwa i nie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj 3 cechy absolutnych praw człowieka

   

  powszechne (oznacza to iż przysługują wszystkim ludziom bez względu na to, na jakim terytorium jakiego państwa przebywają, albowiem przysługują one ludziom nawet wtedy gdy dane państwo praw tych nie uznaje. Treść tych praw jest więc powszechna.)

  niezbywalne ( nikt nie może ich się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest dyktatura i co ją odróżnia od totalitaryzmu?

   

  Według współcześnie uznawanych standardów władzę dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jednym z trzech podstawowych warunków demokracji jest rozdział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Brak rozdziału wyżej wymienionych władz to dyktatura.Mamy do czynienia z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie indoktrynacja i podaj jej cele

   

  Indoktrynacja - proces korzystający z propagandy w celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań. Sprowadza do systematycznego i zorganizowanego wpływu na przekonania i poglądy, czyli do urabiania świadomości jednostek bądź grup, których źródłem są idee formułowane przez określoną...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj konstytucję z 22 lipca 1952 (Stalinowską)

   

  W sumie konstytucja z 1952 r. wzorowana na ustawie zasadniczej ZSRR, powtarzała i sankcjonowała przepisy małej konstytucji z 1947 r. oraz późniejszych ustaw szczegółowych podporządkowujących życie w Polsce „władzy ludowej”, nie powołanej przez naród ani przezeń nie kontrolowanej. Kształt konstytucji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /5 570

  praca w formacie txt

Do góry