Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Cywilizacja chińska

  Stabilne i samowystarczalne, cesarstwo chińskie rozwijało się przez trzy i pół tysiąca lat, wykształcając unikalną kulturę, obfitującą we wspaniałe dzieła sztuki i osiągnięcia naukowe. Ostatecznie jednak nie wytrzymało technologicznej i gospodarczej rywalizacji z Zachodem, w wyniku czego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /15 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost potęgi Rosji

  Silne państwo ruskie o wyraźnej odrębności kulturowej istniało na wschodzie Europy juz tysiąc lat temu. Późniejsze wydarzenia spowodowały jednak jego izolację od Europy. Postanowił z tym zerwać car Piotr Wielki. Rozpoczął wielkie reformy i otworzył przed Rosją drogę do potęgi.

  Większość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /14 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik XIV

  Ludwik XIV był najpotężniejszym europejskim władcą XVII wieku. W czasach jego panowania Francja umocniła swoją pozycję potęgi gospodarczej i militarnej, nastąpił również wspaniały rozkwit kulturalny tego kraju.

  Ludwik XIV urodził się w okresie, kiedy rzony był przeciwko monarchii, w rękach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /7 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczpospolita pod rządami Wazów

  Wprawdzie w połowie stulecia Rzeczpospolita wyszła zwycięsko z licznych wojen, toczonych ze Szwecją, Turcją i Rosją, ale nie była już zdolna działać jako aktywny podmiot na arenie międzynarodowej.

  Szczególnie niebezpieczne było przede wszystkim to, że równocześnie z zachwianiem mocarstwowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /17 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój nauki europejskiej w XVI i XVII

  W XVI i XVII wieku nastąpił gwałtowny rozwój nauki europejskiej. Dzieła wybitnych myślicieli i nowe przyrządy naukowe odsłoniły całkowicie nowy obraz wszechświata oraz miejsca, jakie zajmuje w nim człowiek. Jednak dla niektórych rewolucyjne odkrycia były trudne do zaakceptowania.

  Przewrót w nauce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /15 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złoty wiek Niderlandów

  Powstanie i wojna wyzwoleńcza przeciwko Hiszpanii zakończyły starania Holendrów o niepodległość, po uzyskaniu której nastąpił złoty wiek Niderlandów. Nowo powstała republika stała się wkrótce jedną z europejskich potęg gospodarczych.

  Szesnastowieczne Niderlandy (obecnie Holandia, Belgia i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /7 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny religijne

  Przez ponad sto lat w Europie szalały konflikty o podłożu religijnym. Dopiero po wyczerpaniu stron w wyniku wojny trzydziestoletniej (1618-48) zakończył się okres krwawych walk, a fanatyzm religijny zaczął słabnąć.

  W roku 1517 Marcin Luter, niemiecki mnich, zaczął reformację, która miała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /26.04.2012 Znaków /8 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza, że system prawa jest zhierarchizowany?

   

  Zhierarchizowany czyli znaczy to, że akt prawny niższego urzędu musi być zgodny z aktem prawnym wyższego urzędu. Normy konstytucji zatem nie mogą być zmienione np. w ustawach, a to właśnie konstytucja jest aktem prawnym, w którym gwarantowane są podstawowe prawa człowieka.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj prawo naturalne z prawem pozytywnym

   

  Prawo naturalne jest prawem wcześniejszym i nadrzędnym w stosunku do prawa pozytywnego. Państwo nie nadając jednostce praw, nie może nimi dysponować, a powinno jedynie stać ja ich straży. Jest to podstawą, a dla wielu przedstawicieli oświeceniowej szkoły prawa natury, jedynym zadaniem państwa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie instytucje państwowe powołano do ochrony praw i wolności człowieka w Polsce i czym się zajmują?

   

  sądy powszechne ( rozpatrują sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego , gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wszyscy obywatele, osoby prawne i prokuratorzy mogą się do tej instytucji zwrócić.)

  Naczelny Sąd Administracyjny (rozpatruje skargi na decyzje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /26.04.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt

Do góry