Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Napoleon Bonaparte

  WAŻNIEJSZE DATY

  1769

  Urodziny Napoleona Bonaparte

  1795

  Napoleon ttumi powstanie przeciwko Dyrektoriatowi (1795-99)

  1796-97

  Pierwsza kampania włoska

  1798

  Napoleon w Egipcie

  1799

  Przewrót 18 brumaira: Napoleon zostaje pierwszym konsulem

  1800

  Austriacy pokonani pod Marengo

  1802

  Pokój z Wielką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /13 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja francuska

  Rewolucja francuska obaliła monarchię we Francji pod hasłem - wolność, równość i braterstwo, odparła też interwencje wrogiej wobec niej Europy. Zaczęła się nowa epoka, okupiona ogromem ludzkiej krwi i cierpienia.

  W 1789 r. Francja należała do najpotężniejszych mocarstw Europy kontynentalnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /14 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Stanów Zjednoczonych

  Zwycięski bunt 13 brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej był istotnym wydarzeniem historycznym. Wprawdzie tylko na chwilę zachwiał on potęgą brytyjskiego imperium} to jednak w jego wyniku postało nowe państwo - Stany Zjednoczone Ameryki.

  Po zwycięstwie w wojnie siedmioletniej (1756-63), Wielka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /15 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja kolonialna w XVIII wieku

  W XVIII w. konflikty europejskie zaczęły wpływać na sytuację na całym świecie. Mocarstwa, przede wszystkim Wielka Brytania i Francja, zaostrzyły rywalizację kolonialną, co, jak się okazało, zaważyło na historii całych kontynentów.

  Pod koniec XVII wieku potęga Hiszpanii i Portugalii zaczęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /7 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indie Mogołów

  Dynastia Mogołów zjednoczyła pod swoim panowaniem prawie całe Indie tworząc wspaniałą, bogatą kulturę. Nawet u schyłku świetności, w XVIII-XIX wieku, to właśnie wokół niej skupił się opór przeciw brytyjskim kolonizatorom.

  W roku 1389 władca mongolski Timur wkroczył do Indii i splądrował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /6 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbiory Polski

  Już w XIX stuleciu historycy i publicyści toczyli spory o przyczyny upadku Polski, starając się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: dlaczego doszło do rozbiorów Rzeczpospolitej? Jedni winą za rozbiory obarczali Rosję, Prusy i Austrię, inni uważali, ie za utratę niepodległości odpowiedzialni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /17 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epoka oświecenia

  XVIII-wieczni pisarze i intelektua liści, uważający siebie za „elitę ludzkości" przypuścili ostry atak na przebrzmiałą ideologię i skostniałe instytucje. Ich wpływ był tak ogromny, ze zdołali całkowicie zmienić sposób myślenia o człowieku i społeczeństwie.

  Wiek XVIII często nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /8 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperium perskie

  Przez prawie 200 lat imperium perskie rozciągało się od Egiptu po Indus, co stwarzało przez prawie cały ten okres dogodne warunki do rozwoju cywilizacji. Później nastąpił szybki schyłek świetności i imperium uległo potędze Aleksandra Wielkiego.

  Cywilizacje Egiptu i Azji Zachodniej były już...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /7 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny dynastyczne XVIII wieku

  W XVIII wieku Europa wstrząsana była wojnami, w których główne dynastie próbowały uzyskać dominację na kontynencie. Jako rezultat tych konfliktów wyłonił się nowy układ sił politycznych.

  W wieku XVI i XVII polityka europejska zdominowana była przez dwie kwestie. Pierwszą z nich był religijny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /27.04.2012 Znaków /7 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest globalizacja? Argumenty zwolenników i przeciwników

   

  Globalizacja w swoim podstawowym znaczeniu to swobodny przepływ dóbr, usług, kapitału, informacji i technologii, prowadzący do coraz ściślej ze sobą powiązanego światowego systemu gospodarczego. Globalizacja stała się obecnie słowem kluczem w opisie współczesnego świata, bo wykracza ona daleko...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt

Do góry