Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Rozpad Jugosławii

  Jednym z najbardziej wstrząsających wydarzeń początku lat 90. był rozpad Jugosławii. Dezintegracji państwa towarzyszyła wojna domowa, w czasie której miały miejsce zbrodnie przeciwko ludzkości, czystki etniczne i masowa migracja ludności na skalę niespotykaną w Europie od czasów II wojny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /04.05.2012 Znaków /15 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie w Rumunii 1989

  Niegdyś podziwiany za politykę względnej niezależności od ZSRR, dyktator rumuński Nicolae Ceausescu z biegiem lat zamieniał się w coraz okrutniejszego tyrana. Nawet wtedy, kiedy inne kraje komunistyczne pokojowo zmieniały ustrój, konieczne było krwawe powstanie, by pozbawić go władzy.

  Podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /04.05.2012 Znaków /7 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpad Czechosłowacji - Czesi i Słowacy

  Czechosłowacja, która powstała w roku 1918 jako państwo dwóch narodów, rozdzierana była wewnętrznymi napięciami. Nawet radość po uwolnieniu się kraju spod dominacji faszystowskiejy a później komunistycznej, nie zapobiegła w roku 1993 rozpadowi państwa.

  Do roku 1918 większa część Europy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /04.05.2012 Znaków /7 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska - zwycięstwo Solidarności

  W Polsce, tak jak w innych krajach wschodnioeuropejskich, niezadowolenie społeczne wydawało się nie mieć znaczenia wobec siły komunistycznego reżymu, popieranego przez Związek Radziecki. Jednak w 1980 roku niezależny związek zawodowy Solidarność rozpoczął swoją działalność, która w efekcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /04.05.2012 Znaków /7 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek komunizmu

  Jeszcze na początku lat 80. nic nie zapowiadało rychłego końca liczącego sobie już 40 lat bloku komunistycznego. Jednak sytuacja gospodarcza i przemiany polityczne w ZSRR sprawiły, że pod koniec dekady komuniści stracili władzę w większości krajów Europy Środkowowschodniej.

  W latach 70. i 80...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /04.05.2012 Znaków /14 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencja w Afganistanie

  W 1979 roku wojska radzieckie interweniowały w Afganistanie, by udzielić wsparcia upadającemu reżimowi komunistycznemu. W rezultacie kraj ten pogrążył się w kilkuletniej wojnie domowej, w trakcie której przeważający pod względem uzbrojenia korpus interwencyjny nie był w stanie złamać oporu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /04.05.2012 Znaków /14 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZSRR: kryzys i upadek

  W1985 r. ZSRR był totalitarnym mocarstwem komunistycznym. Gdy Michaił Gorbaczow podjął próbę przeciwdziałania narastającym problemom gospodarczym, zapoczątkowane przezeń reformy uwolniły mechanizmy, które ostatecznie doprowadziły do załamania całej struktury państwa radzieckiego.

  Gdy Michaił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /04.05.2012 Znaków /22 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska droga do Unii Europejskiej

  Idea federacji europejskiej miała po wojnie wielu zwolenników. Łączyło ich wspólne przekonanie, ze po zniszczeniach, które spowodowały dwie wojny europejskie kontynent będzie można odbudować jedynie wspólnymi siłami.

  W wyniku II wojny światowej Europa Zachodnia utraciła swą dotychczasową pozycję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /03.05.2012 Znaków /15 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Politycy europejscy

  Dobrobyt i wspólne instytucje doprowadziły do zbliżenia między krajami europejskimi po II wojnie światowej. Jednak zachowały one odrębne tradycje, także polityczne, a wielu ich przywódców to wybitne, niezależne indywidualności.

  Do końca lat 50. Europa Zachodnia zdążyła się już podnieść ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /03.05.2012 Znaków /7 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania w latach 90.

  Na początku lat 90. Wielka Brytania walczyła z największą od 60 lat recesją. Zwycięstwo tzw. „nowej lewicy" po upadku rządu konserwatywnego stworzyło nadzieję na stabilizację, a pod koniec dekady w gospodarce pojawiły się pozytywne zjawiska.

  W listopadzie 1990 roku zakończył się długi okres...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /03.05.2012 Znaków /8 061

  praca w formacie txt

Do góry