Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Filozofia w epoce oświecenia

  Monteskiusz (1689-1755) i Wolter (1694-1778) żyli i tworzyli w epoce oświecenia. Twórczość Rousseau (1712-78) zwiastuje początek okresu romantyzmu.

  Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu, czyli Monteskiusz, urodził się w Brede niedaleko Bordeaux we Francji. Studiował prawo, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /14 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hobbes i Locke

  Dwaj angielscy filozofowie, Hobbes i Locke, żyli i tworzyli w podobnych warunkach - Anglią wstrząsały wojny, panował ostry kryzys polityczny. Obserwując uważnie sytuację, myśliciele ci doszli jednak do odmiennych wniosków.

  Thomas Hobbes (1588-1679) pochodził z religijnej rodziny. Jednak jego ojciec...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /8 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartezjusz i Pascal

  Kartezjusz i Pascal, dwaj francuscy myśliciele XVII-wieczni, stworzyli podwaliny systemu porządkującego problemy filozoficznej religijne i naukowe, który w swych głównych założeniach przetrwał do dziś.

  Rene Descartes, czyli Kartezjusz, urodził się we francuskiej prowincji Touraine w roku 1596 w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /14 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erazm, Montaigne i humanizm

  U schyłku średniowiecza pojawiły się w kulturze nowe prądy. W centrum zainteresowania znalazł się człowiek, wzrosło znaczenie poznania rozumowego i tolerancji, przede wszystkim w sprawach sumienia.

  Średniowiecze często postrzega się jako okres upadku nauki. Rzeczywiście w końcowym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /7 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abelard i filozofia średniowiecza

  Filozofowie średniowiecza odziedziczyli spuściznę świata starożytnego, interpretując ją w ramach teologii chrześcijańskiej. Godzenie tych ideologii nie zawsze było proste, a kościół wywierał na ówczesnych myślicieli wielką presję.

  Mianem filozofii średniowiecznej określa się nurty, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /8 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynicy i stoicy

  Żadna z wielu prac pierwszych stoików i cyników nie zachowała się do naszych czasów w pierwotnej formie. Nasza wiedza o nich opiera się całkowicie na przekazach filozofów rzymskich, takich jak Cyceron i Plutarch, oraz pierwszych myślicieli chrześcijańskich.

  Założycielem szkoły cyników, której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /6 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platon i Arystoteles

  Platon i Arystoteles byli myślicielami greckimi, którzy określili do dziś obowiązujący sposób przeprowadzania rozwazań filozoficznych.

  Platon urodził się jako wolny obywatel Aten około roku 428 przed naszą erą. Należał do bogatej rodziny, której rodowód sięgał czasów ostatnich królów miasta. Ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /13 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia grecka do Sokratesa

  Filozofowie greccy działający w okresie od VII do IV wieku p.n.e. stworzyli fundamenty całego systemu filozofii zachodniej. Ich wpływy były widoczne przez dalsze 2000 lat.

  Historycy filozofii określają początki tej nauki na okres działalności Talesa, który żył na przełomie VII i VI wieku przed...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /17 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna partyzancka

  Wojna partyzancka to starcia małych, szybko przemieszczających się oddziałów z jednostkami armii regularnej.

  Taktykę walki określaną dziś mianem partyzanckiej stosowano już w starożytności -w taki sposób walczyli z Rzymianami Żydzi, Galowie, Brytowie i ludy germańskie. Wojnę partyzancką, czy jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /13 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesna wojna morska

  Od początku XIX wieku w taktyce wojny morskiej zaszły głębokie zmiany, które umożliwił postęp techniczny. Drewniane okręty uzbrojone w mało skuteczne działa odeszły do przeszłości. Dziś na morzach królują łodzie podwodne przenoszące pociski międzykonty-nentalne z głowicami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /16 226

  praca w formacie txt

Do góry