Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  MASAKRA W AMRITSAR 1919

  W 1919 nacjonaliści hinduscy wzniecili zamieszki w Amritsar (miasto w Pendżabie, Indie) protestując przeciw brytyjskim usta­wom Rowlatta, które przewidywały ostre sankcje za podżeganie do buntów. 12 kwie­tnia w czasie zamieszek zginęło pięciu obywateli brytyjskich. Następnego dnia około 10 tysięcy nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKIE WYPRAWY DO IRLANDII 1394-1399

  Istotny problem za panowania króla Anglii Ryszarda II (1367-1400) sta­nowiła kwestia irlandzka. Król dwukrotnie wyprawiał się do tego kraju. Przyczyną pierwszej wyprawy w 1394 były spory mię­dzy klanami. W wyniku udanych rokowań król skłonił do uległości 50 irlandzkich wodzów plemiennych i pasował na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANASTAZJUSZA II BUNT 720-721

  W na­stępstwie buntu armii w 715 bizantyjski cesarz Anastazjusz II (zm. 721) został zde­tronizowany, a władzę objął Teodozjusz III (zm. po 717). Anastazjusz uciekł i został mnichem w Tessalonikach (Saloniki). Leon Izauryjski (680?-741), główny dowódca bi­zantyjski, odmówił uznania Teodozjusza i poparł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-BIRMAŃSKA WOJNA PIERW­SZA 1824-1826.

  Powodem tej wojny była birmańska okupacja Assamu i Manipuru w północno-wschodnich Indiach. W 1824 flota angielska pod dowództwem sir Ar-chibalda Campbella (1769-1843) zdobyła Rangun. W 1825 Birmańczycy na próżno usiłowali odzyskać miasto. Hinduskie woj­ska dowodzone przez Brytyjczyków posu­wały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDERSONA NAPAD 1864

  27 września 1864 dowodzony przez Williama Andersena (zm. 1864) nieregularny oddział Konfede­racji, do którego należeli między innymi Jesse James (1846-1882) i jego brat Frank (1843-1915), napadł na Centralię w Mon-tanie. Konfederaci zaatakowali dyliżans pocztowy, opanowali pociąg i zabili 24 nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1109--1113.

  Robert Krótkoudy (1054P-1134) książę Normandii (patrz wilhelma i zdo­bywcy najazd na normandię 1070) wystąpił przeciw swojemu młodszemu bratu, angiel­skiemu królowi Henrykowi I (1068-1135) i dokonał nieudanej inwazji na Anglię (1101). W odwecie Henryk najechał Nor­mandię, pobił Roberta (patrz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANDREWSA RAJD 1862

  W czasie WOJNY SECESYJNEJ 22 kwietnia 1862 nocą dwudziestu dwóch ochotników Unii pod wodzą Jamesa J. An-drewsa (zm. 1862) wdarło się głęboko na terytorium konfederatów, aby przerwać po­łączenie kolejowe między Mariettą w stanie Georgia a Chattanooga w Tennessee. Żoł­nierze uprowadzili pociąg linii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  amerykańska rewolucja 1775-1783.

  Generał Thomas Gage (1721-1787), guber­nator Massachusetts, usiłując wyegzekwo­wać uchwały parlamentu brytyjskiego, od­rzucane przez amerykańskich kolonistów jako „opodatkowanie bez przedstawiciel­stwa", wysłał żołnierzy brytyjskich, by przejęli armaty i amunicję przechowywane przez kolonistów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /3 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1116--1119.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKA WOJNA DOMOWA 1215-1217

  Niezadowolony z powodu konieczności przyznania na mocy Wielkiej Karty (Magna Carta 1215) wielu swobód, król Anglii Jan (1167-1216) zwrócił się do papieża z prośbą

  unieważnienie Karty. Gdy papież wydałodpowiedni dekret, król zebrał armię złożo­ną z najemników francuskich oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt

Do góry