Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  angielsko-francuska wojna 1242--1243

  Działania wojenne między królest­wami Francji i Anglii rozpoczęła inwazja dokonana przez króla Anglii, Henryka III (1207-1272), wspieranego przez wasali z po­łudniowej Francji. Zwycięstwa króla Fran­cji, Ludwika IX (1214-1270) pod Taille-bourg i Saintes zniechęciły południowców, zmuszając Henryka do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1627--1628.

  Król angielski, Karol I (1600-1649) sprzyjał hugenotom (francuskim protestan­tom) oblężonym w La Rochelle przez fran­cuskie wojska rządowe na początku trzeciej BEARNEŃSKIEGO ROKOSZU. Hugenoci czuli się zagrożeni próbami kardynała Ri-chelieu (1585-1642) ograniczenia ich przy­wilejów stanowiących...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1294--1298

  Spory o zwierzchnictwo nad Ak-witanią osiągnęły apogeum, gdy Francuzi zajęli twierdze angielskie w Gaskonii. Król Anglii, Edward I (1239-1307), wypowie­dział posłuszeństwo swemu seniorowi, kró­lowi Francji Filipowi IV (1268-1314). Wy­buchła wojna. Filip IV zawarł przymierze ze Szkocją i wkroczył w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1587--1604

  W późniejszym okresie panowania królowej Anglii Elżbiety I i króla Hiszpanii Filipa II rozpoczęła się długa i prowadzona ze zmiennym szczęściem wojna na morzu u wybrzeży Holandii, Francji i Hiszpanii. Wojna, której największym wydarzeniem była klęska HISZPAŃSKIEJ ARMADY w 1588, stała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1300--1303

  Mimo rozejmu między Francją a Anglią zawartego w 1298 (patrz angiel­sko-francuska wojna 1294-1298), doszło do powstania antyfrancuskiego we Flandrii w 1302. Pozycję Anglii w negocjacjach z Francją poprawiła bitwa pod Courtrai w 1302, w której uzbrojona w piki piechota flandryjska pobiła na głowę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1123--1135

  Wojska angielskie pod wodzą kró­la Henryka I (1068-1135) najechały pół-nocno-zachodnią Francję, aby zabezpie­czyć panowanie Anglii w Maine (patrz angielsko-francuska wojna 1110-1119). Przeciwnikiem Henryka był między in­nymi FulkoY (1092-1143), hrabia An-degawenii, z którego córką Henryk miał zamiar...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1655--1659

  Angielski lord protektor, Oliver Cromwell (1599-1658), pragnął zawrzeć tra­ktat z Hiszpanią, jednak jego żądania, by Hiszpania poczyniła ustępstwa w dziedzinie-handlu, doprowadziły do zerwania nego­cjacji. Aby ukarać Hiszpanię, Cromwell wysłał ekspedycję dowodzoną przez admirała Williama Penna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1475.

  Dążąc do odwetu za interwencję Francji w walce Lancasterów z Yorkami o tron Anglii (patrz dwóch Róż wojny 1455-1485), król Anglii Edward IV (1442-1483) zawarł sojusz z Karolem Śmiałym burgundzkim (1433-1477) i wypowiedział Francji wojnę. Armia Edwarda przeprawiła się przez kanał La Manche i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1159--1189

  Gdy Henryk, hrabia Andegawenii, został królem Anglii Henrykiem II (1133-1189), władał wielkim obszarem za­równo w Anglii, jak i na kontynencie euro­pejskim. Stało się to przyczyną obaw i gnie­wu króla francuskiego, Ludwika VII (1120-1180), seniora Henryka. Zbyt słaby, by rozpocząć otwartą walkę, Ludwik...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKA WOJNA DYNASTYCZNA 1138--1154

  Król Anglii Edward I (1068-1135) straciwszy jedynego syna (1120) i obawiając się, że jego następcą zostanie słaby i niegod­ny zaufania siostrzeniec, Stefan z Blois (1097?-! 154), uzyskał zgodę baronów na objęcie tronu przez córkę Matyldę (1102-1167). Jednak po śmierci króla baro­nowie i duchowieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt

Do góry