Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1559-1560

  Sukcesy zbuntowanych protestantów szkoc­kich zmusiły w 1559 regentkę Szkocji Marię de Guise, wdowę po królu Jakubie V (1512-1542) do schronienia się na zamku w Leith i zwrócenia się do Francji z prośbą o pomoc, której jej udzielono. Z kolei protestanci szkoccy poprosili o pomoc kró­lową Elżbietę I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SYJAMSKA WOJNA 1687.

  W 1684 angielska Kompania Wschodnioin-dyjska była zmuszona zamknąć swoją fakto­rię w Syjamie z powodu nagłego zwrotu w polityce zagranicznej tego państwa na korzyść Francji. O polityce zagranicznej Syjamu decydował wówczas grecki awan­turnik Phaulkon (zm. 1688). Anglia nie śpieszyła się z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-HOLENDERSKA WOJNA NA JA­WIE 1810-1811

  Generał-gubernator Ho­lenderskich Indii Wschodnich, Herman Willem Daendels (1762-1818) ufortyfikował Jawę (część Indonezji) w obawie przed atakiem Brytyjczyków (patrz napoleońskie wojny 1803-1815). W 1810 ekspedycja angiel­skiej Kompanii Wschodnioindyjskiej pod dowództwem Gilberta Elliota, hrabiego Minto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA O ANGLIĘ 194O.

  Po upadku Francji w czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II

  (patrz francja, bitwa o francję 1940) faszy­stowskie Niemcy skupiły działania swojej machiny wojennej na Wielkiej Brytanii. Do walki rzucono lotnictwo, bombardowania miały złamać opór Anglików. Niemcy za­mierzali następnie przeprawić wojska przez kanał La...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1079-1080.

  Mimo że w 1072 król Szkocji Malcolm III Canmore (zm. 1093) złożył hołd Wilhel­mowi I Zdobywcy (patrz wilhelma i zdo­bywcy najazd na szkocję 1091-1093), nie udało się wymusić pokoju na północ od rzeki Tees w Yorkshire. Malcolm III szukał pretekstu do najazdu na Anglię i zawład­nięcia spornymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-HOLENDERSKA WOJNA W AF­RYCE ZACHODNIEJ 1664-1665

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1214-1216

  Jeszcze przed ogłoszeniem Wielkiej Karty Swobód (Magna Carta Libertatum, 1215) na spotkaniu na Runnymede baronowie angielscy zwrócili się do króla Szkocji, Aleksandra II (l 198-1249), z prośbą o przy­bycie do Anglii i wystąpienie zbrojne prze­ciwko królowi Janowi bez Ziemi (1167-1216). Po ogłoszeniu Karty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-IRLANDZKA WOJNA DOMOWA 1916-1921

  Unia angielsko-irlandzka z 1800 doprowadziła do znacznego wzrostu nastro­jów nacjonalistycznych w Irlandii. Irlan­dczycy odnosili się do Anglii z coraz większą niechęcią, dążyli do wywołania powstania. Jednocześnie podjęte zostały próby uzyskania samorządu na drodze parlamentarnej. Pa­rlament...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1482.

  Alek­sander Stuart (1454?-1485), książę Albany i brat króla Szkocji Jakuba III (1452-1488), dążąc do zagarnięcia tronu wszedł w kon­szachty z królem Anglii, Edwardem IV (1442-1483). Wkrótce do działań spisko­wych księcia Albany włączył się Archibald „Czerwony" Douglas (1449-1514), główny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-NORMANDZKA REBELIA 1173--1174.

  Tylko dzięki swemu taktycznemu geniuszowi Henryk II (l 133-1189) nie został pokonany przez czterech zbuntowanych sy­nów i wrogo nastawioną małżonkę. Króles­two Henryka rozciągało się od Szkocji po Pireneje; król wydzielił ze swego państwa każdemu z synów ziemię na kontynencie, ale nie przyznał im...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt

Do góry