Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Szwajcaria Kaszubska

  Urokliwy krajobraz Szwaj­carii Kaszubskiej tworzą ukryte w lasach, połączone ze sobą oczka wodne i jeziora. Jed­no z nich, Lubygość, swe niezwy­kle pomarańczowe zabarwienie za­wdzięcza żyjącym w nim glonom. Na szczycie Wieżycy, najwyższego wzniesienia Pojezierza Kaszubskie­go (329 m n.p.m.), znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  warszawa - Łazienki

  Pierwotnie w miejscu dzisiej­szego parku krajobrazowo--geometry cznego, zaliczane­go do najpiękniejszych w Europie, rozciąga! się królewski zwierzyniec. Nazwa pochodzi od luksusowego pawilonu kąpielowego wzniesione­go na tym terenie w drugiej polowie XVII wieku przez ówczesnego wła­ściciela, filozofa i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Lipka

  Początki kultu sięgają tutaj XIV, a może nawet XII wieku. Wtedy to na przydrożnej lipie zawisła drewniana figura Matki Boskiej. Według legendy mial ją wykonać więzień, któremu w noc poprzedzającą egzekucję ukazała się Maryja, przy­nosząc kawałek drewna oraz dłuto, i poleciła wyrzeźbić swoją...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa - plac Zamkowy z kolumną Zygmunta

  Plac byl niegdyś dziedziń­cem przednim Zamku Kró­lewskiego, ograniczonym od południa murami obronnymi. Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza Jakubowi Kubickiemu. Według je­go planów zburzono część mu­rów i zabudowania znajdujące się przed zamkiem. Stojąca tu kolum­na Zygmunta to pierwszy w Pol­sce pomnik...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełom Dunajca

  Przepływająca przez Pieniny rzeka tworzy w okolicach Sromowców i Szczawnicy niezwykle malowniczą, wąską do­linę o stromych, w większości za­lesionych zboczach, z których wy­rastają strzeliste wapienne turnie. Już w latach 30. XIX wieku organi­zowano spływy przełomem Dunaj­ca. „Widoki są tak...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przylądek Rozewie

  Wznanym pod nazwą Ro-senhoupt (wg innych źró­deł: Rosehaupt) punkcie już w zamierzchłych czasach za­palano ogień mający ułatwić ryba­kom onentację w trakcie połowów na Bałtyku. Pod koniec XVII wieku stała tutaj latarnia, zaznaczona na szwedzkich mapach z tego okresu. Niestety, po rozbiorach Polski na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Pszczynie

  W pszczyńskim pałacu gościły koronowane głowy, dyplomaci i inni wielcy ludzie swoich czasów, m in. Georg Philipp Telemann. słynny niemiecki kompozytor, współczesny Janowi Sebastianowi Bachowi.

  Gęste lasy wokół Pszczyny, bogate w jelenie i żubry, były znakomitym miejscem na polowania. Upodobali je...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustynia Błędowska

  W czasie II wojny światowej niemieckie oddziały Afrikakorps przed wyruszeniem do walki w Afryce ćwiczyły na Pu­styni Błędowskiej. Również po wojnie część tego terenu była użytkowana lako poligon.

  Jej wielkość (długość ok. 8 km, szerokość 3-4 km) me jest mo­że imponująca, ale to jedyny w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puszcza Białowieska

  Jeśli komuś me uda się zobaczyć żubra na wolności, może mu się dokładnie przyjrzeć w Rezerwacie Pokazowym Zwie­rząt Puszczańskich niedaleko Białowieży.

  To ostatni pierwotny las nizinny na naszym kontynencie -naturalny charakter zachował m.in. dzięki temu, ze stano­wi! teren łowiecki polskich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Pieskowej Skale

  Jest jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych w Pol­sce. Pierwotna warownia go­tycka stanęła w tym miejscu praw­dopodobnie za panowania Kazi­mierza Wielkiego. W 1377 roku Lu­dwik Węgierski oddal ją rycerzowi Piotrowi Szafrańcowi Była to re­kompensata za zranienie i zniewa­żenie go przez żołnierza z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt

Do góry