Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Dworzec Świebodzki

  Przy pl. Orląt Lwowskich. Neoklasy-cystyczny, zbudowany jako drugi w mieście w 1842 dla linii do Świebodzic. Obecny z 1873-75, projektu Kyllmanna i Heydena, dekoracje wrocławianina K. Lüdecke. Ostatni pociąg w 1992. Część jest sceną Teatru Polskiego, nadto klub i targowisko.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Sztuki Medalierskiej

  Oddział Muzeum Miejskiego przenoszony do barokowego skrzydła dawnego pałacu królewskiego, poprzednio Spatgena, przy ul. Kazimierza Wielkiego 33. Działa od 1965 dzięki A. Więckowi, jako jedyne w Polsce. Medale polskie, ordery i odznaczenia, medale obce, dokumentacja (projekty, modele, stemple do bicia medali...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Archidiecezjalne

  Przy ul. Kanonia 12 (budynek neogotycki) i pl. Katedralnym 16 (budynek z początku XVIII w.). Założone pod koniec XIX w. przez księdza dr. J. Jungnitza, otwarte w 1903, ponownie w 1948. Bogate zbiory artystyczne, sztuki użytkowej i liturgicznej, począwszy od średniowiecza, głównie związane ze Śląskiem. Tu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Narodowe we Wrocławiu

  Przy pl. Powstańców Warszawy 5 w bu­dynku dawnej rejencji śląskiej z 1883-86, projektu K. F. Endella w stylu neorenesansu niderlandzkiego. W 1947 powołane jako Muzeum Państwowe, od 1950 Muzeum Śląskie, od 1970 obecny status. Bogate zbiory malarstwa, rzeźby, rękodzieła, nu­mizmatów i fotografii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wambierzyce

  Wieś w Górach Stołowych, 22 km na pn. zach. od Kłodzka. Węzeł szlaków turysty­cznych. Pierwsza wzmianka z 1330, ale lokacja chyba w 1253. Początki miejsca pielgrzym­kowego znane tylko z legend. Od końca XVII w. do dziś duży napływ pielgrzymów. W 1820 urodził się tu Ignatz Reihmann (zm. w 1895)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

  Przy ul. Sienkiewicza 23 (wejście od ul. Kanoniej), założony w 1811-12 na terenie dawnych fortyfikacji miejskich, odtworzony w 1949-61. Na 5 ha ponad 7 tys. gatunków, w tym w cieplarniach. Ciekawy dział sys­tematyczny - przekrój świata roślin. Sta­rorzecze Odry wykorzystane dla hodowli roślin...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojsławice

  Dawniej samodzielna wieś, obecnie w gra­nicach miasta Niemczy, u podnóża Wzgórz Dębowych (Przedgórze Sudeckie). Arboretum przy drodze do Strzelina, na opadającym ku dolinie Ślęzy zboczu Ostrej Góry (362 m), założył w 1881 posiadacz XIX-wiecznego pałacyku Fritz von Oheimb. Powiększane w 1928 przez jego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Etnograficzne

  przeniesione na ul. Traugutta 111 do dawnego pałacyku biskupiego z lat 1732­38 proj. K. Hacknera, przebudowany 1880­82 i odbudowany w 1964. Interesująca barokowa sala z poł. XVIII w. Zabytki kultury materialnej z XIX i 1 poł. XX w. (głównie śląskie, także z polskich kresów wschodnich przywiezione po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrocław

  Stolica Śląska i woj. dol­nośląskiego, miasto na Ni­zinie Śląskiej, wychodzące zabudową daleko poza do­linę Odry, w rejonie ujść Oławy, Widawy, Ślęzy, By­strzycy i dwunastu mniej­szych cieków. Węzeł dróg, linii kolejowych i lotniczych oraz komunikacji rzecznej, 636 tys. miesz­kańców. Stałe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hala Ludowa we Wrocławiu

  Przy ul. Wystawowej 1, zbudowana w 1911­13 jako Hala Stulecia w rocznicę Bitwy Na­rodów pod Lipskiem, projekt Maxa Berga. Żelbetowa kopuła o średnicy 67 m, wysokości 23 m (łącznie 42 m), największa wówczas na świecie. Mieści 10 tys. osób. Organy w 1946 przeniesione do katedry. W sąsiedztwie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry