Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Lubostroń

  Wieś na skraju doliny Noteci. Od XVIII w. do 1939 własność Skórzewskich. Wychował się tu i w latach 30. XIX w. często przebywał poeta Stefan Garczyński, autor „Wacława dziejów". Był przyjacielem Adama Mickie­wicza, który zapewne go tu odwiedził. Pałac wzniesiono 1795-1800 wg projektu Stanisława...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skalne Grzyby

  Dwukilometrowy ciąg wietrzeniowych form skalnych, na wysokości 680-700 m n.p.m., wzdłuż pn.-wsch. krawędzi środ­kowego stopnia Gór Stołowych. Skały, prze­ważnie ponazywane, przypominają grzyby, maczugi, młoty. Spopularyzowane po odsło­nięciu ich przez wielki wiatrołom w 1955. Przebiegają tędy szlaki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczeliniec Wielki

  Rezerwat przyrody (50 ha) od 1938, chro­niący najwyższe stoliwo (919 m) z naj­większym i najgłębszym (do 21 m) skalnym labiryntem. Różnorodne i oryginalne formy skałek, na obrzeżu i na Fotelu Pradziada (najwyższa skałka) punkty widokowe. Po wizytach króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II w 1 790 i J. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodospad Pośny

  Ciąg malowniczych kaskad do kilkunastu metrów, powstałych w głębokim wąwozie Pośny na krawędzi między środkowym a dolnym poziomem piaskowców (500-600 m n.p.m.). W 1885 wytyczono tędy spe­cjalną ścieżkę. Utworzone pod koniec lat 60. XX w. ujęcie wody dla Radkowa ograni­czyło przepływ wody. Prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urwisko Batorowskie

  Jest to wysoka na 20-40 m krawędź pia­skowcowa w środkowym stopniu Gór Sto­łowych (700-705 m n.p.m.), wytworzona w ich pd.-wsch. części. Rozciąga się z pd. wsch. od malowniczego, głębokiego Grod-czego Dołu, rozcinanego przez Bobrówkę, ku pn. zach. do równie głębokiej dol. Mo­stowej Wody. Łączna dł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo Kujawsko-Pomorskie

  Powierzchnia 17 970 km2, 2,1 mln. mieszkańców. Siedzibą wojewody jest Bydgoszcz, a sejmiku województwa — Toruń. Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w równoleżnikowym pasie przejściowym między pa­górkami pojezierzy nadbałtyckich, a nizinami środkowoeuropejskiej Krainy Wielkich Dolin. Dzieli je...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

  Położony we wsch. części Gór Stołowych (Sudety Środkowe) przy granicy z Republiką Czeską. Pierwsze rezerwat przyrody usta­nowiono tu w 1938. Długoletnie starania doprowadziły do powołania parku krajobra­zowego w 1981 i parku narodowego w 1993 na powierzchni 6340 ha, z wy­łączeniem okolic Karłowa i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupin

  Wieś na Pałukach, 10 km na pd. od Żnina. Osada — rezerwat archeologiczny znaj­duje się na półwyspie, pierwotnie wyspie Jez. Biskupińskiego. Pozostałości grodu zostały odkryte przy­padkowo w 1933 przez miejscowego nauczyciela Walentego Szwajcera, gdy jeden z rolników kopał torf. W 1934 rozpoczęły...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędne Skały

  Rezerwat przyrody (powierzchnia 21 ha) od 1938, na wysokości 852 m n.p.m. Skalny labirynt o głębokości do 8 m we fragmencie najwyższej ławicy piaskowca na zach. krańcu stoliwa Skalniaka. Dojście do punktu widowowego Drogą Aleksandra z parkingu na polanie YMCa. Przechodzi tędy czerwony szlak...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodospad Szklarki

  Eksklawa parku (55 ha) chroniąca wodo­spad o wysokości 13,3 m w Szklarskiej Porębie Dolnej, u ujścia Szklarki do Ka­miennej. Przebiegają tędy szlaki turystyczne czarny i niebieski. Już w 2 poł. XVIII w. wąwóz udostępniony do zwiedzania, od 1868 gospoda, obecnie schronisko PTTK...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt

Do góry