Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Włocławek

  Miasto powiatowe (1975-98 wojewód­zkie) nad Wisłą i jej lewym dopływem Zgłowiączką w Kotlinie Włocławskiej. Przez centrum miasta przebiega droga nr 1 oraz linia kolejowa Kutno - Toruń - Bydgoszcz. 123 tys. mieszkańców. W X w. u ujścia Zgłowiączki rozwinęła się osada nadrzeczna, a na przełomie X...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mury obronne Torunia

  Na system obronny Torunia składały się mury o przeciętnej grubości 1,2 m i wyso­kości 6 m, bramy i baszty oraz fosa. Obwarowania powstawały od XIII do XV w. Najstarszymi obiektami zachowanymi do dziś są Brama Żeglarska oraz Baszta Warto­wnicza,zbudowane w XIII w. Charakterysty­czna jest baszta Krzywa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratusz Staromiejski w Toruniu

  Gotycki z elementami późnorenesanso-wymi, w centrum rynku staromiejskiego. Powstawał stopniowo od poł. XIII w. Dzisiejszą postać nadano mu na ogół w koń­ca XIV w. ale wieża pochodzi z XIII w., a drugie piętro i wieżyczki z 1602-04. Facjatki po 3 stronach dodano podczas odbudowy w 1 poł. XVIII w.; po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fort VII

  Po II rozbiorze Toruń stał się miastem przygranicznym. Zaborca przekształcił je w twierdzę. Umocnienia, nadwątlone przez wojska francuskie w 1806, zostały odnowio­ne po Kongresie Wiedeńskim. W 2 poł. XIX w. rozbudowano fortyfikacje. Powstała nowoczesna twierdza, jedna z największych w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katedra w Toruniu

  Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, dawna fara Starego Miasta, znajduje się na pd. od rynku. Po utworzeniu w 1992 diecezji toruńskiej został pod­niesiony do godności katedry. Jest to gotycka, trzynawowa bazylika. Jej budowę rozpoczęto w 1260 od wzniesienia pre­zbiterium i kontynuowano...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałac Eskenów

  Zwany również „Czerwonym Spichle­rzem", to dawna kamienica gotycka z końca XIV w. przebudowana w XVI w. na re­nesansową rezydencję patrycjuszowskiej rodziny Eskenów. W XIX w. urządzono tu wojskowy magazyn prowiantowy. Zachował się front z charakterystycznymi profilowany­mi wnękami. Renesansowy portal z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudziądz

  Miasto powiatowe na prawym, wysokim brzegu Wisły, przed ujściem Osy. 102 tys. mieszkańców. Od X w. gród pełniący rolę strażnicy państwa polskiego. Od 1207 r. we włada­niu Konrada Mazowieckiego, który nadał w 1222 Grudziądz biskupowi misyjnemu Prus, Chrystianowi. W 1225 Chrystian zrzekł się nadań na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bydgoszcz

  Miasto w pradolinie Wisły, nad Brdą w po­bliżu jej ujścia. Siedziba wojewody ku­jawsko-pomorskiego, ośrodek kulturalny, naukowy i gospodarczy ważny węzeł komunikacji drogowej, kolejowej i wodnej, 387 tys. mieszkańców. Od XIII w. gród i siedziba kasztelana. Od 1327 własność Władysława Łokietka. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radzyń Chełmiński

  Miasto na Ziemi Chełmińskiej w pow. grudziądzkim. 2 tys. mieszkańców. Wzmiankowany w 1015 jako gród pruski, zdobyty i zniszczony przez Bolesława Chrobrego. Od 1231 w rękach Krzyżaków, którzy budują drewniany gród i lokują w 1234 miasto. W 1397 rycerze Ziemi Chełmińskiej pod przywództwem Mikołaja z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inowrocław

  Miasto powiatowe, stolica Kujaw Zach., uzdrowisko, znaczący ośrodek produkcji soli. Duży węzeł kolejowy. 80 tys. miesz­kańców. W dokumentach po raz pierwszy w 1185 pod nazwą Novo Wladislaw. Do poł. XIII w. Inowrocław należał do dzielnicy mazo­wieckiej. W końcu XIII w. powstało księstwo kujawskie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 212

  praca w formacie txt

Do góry