Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Krasnobród

  Miasto na Roztoczu Środkowym, nad Wieprzem, 3 tys. mieszkańców. Prawa miejskie 1576-1870 i ponownie od 1974. W XVI w. ośrodek kalwinizmu. Własność m.in. Firlejów, Leszczyńskich, Zamyskich, Tarnowskich. Kult maryjny od 1640. W 1648 miasteczko zniszczyli Kozacy. Powracający mieszkańcy znaleźli w ruinach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół NMP w Toruniu

  Wybudowany w 2 poł. XIV w. nieopodal północnego narożnika rynku przez Fran­ciszkanów sprowadzonych do Torunia w 1239. Trójnawowy, halowy, z emporą nad krużgankiem w nawie północnej. Równa wysokość nawy i prezbiterium czyni sylwetę wysmukłą. Pierwotnie każdą nawę pokry­wał odrębny dach z gotyckim...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Etnograficzne w Toruniu

  Powstało w 1959 na pn. od Starego Miasta w otaczającym je pasie zieleni. Zajmuje d. arsenał pruski z 1824, pawilon z salą wystawową i kinowo-widowiskową oraz fort z końca XIX w. Pomiędzy budynkami amfiteatr. Muzeum posiada kilkadziesiąt tysięcy eksponatów kultury ludowej, znaczący zbiór archiwaliów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Jakuba w Toruniu

  Budowany jako kościół parafialny Nowego Miasta przy jego rynku w 1309-1424. Gotycki, trójnawowy, bazylikowy z wieżą o charakterystycznym podwójnym dachu. Rzadko spotykane w Polsce łuki przyporowe przenoszą ciężar sklepienia nawy głównej na skarpy naw bocznych. Ściany zew­nętrzne dekorowane są...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECJA k. Żnina

  Wieś na Pałukach, 10 km na pd. od Żnina, między jeziorami: Biskupińskim, Weneckim i Skrzynka. Ruiny zamku rycerskiego na niskim wznie­sieniu wśród łąk, na przesmyku między jeziorami. Zamek wybudowany z cegły przez Mikołaja z rodu Nałęczów w końcu XIV w., na planie kwadratu o boku 33 m, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu

  Zamek wzniesiono w miejscu dawnego grodu ok. poł. XIII w. Składał się z zamku wysokiego i rozległego przedzamcza. Zamek wysoki służył konwentowi rycerzy--zakonników. Na piętrze mieściła się kaplica, dormitorium i refektarz. Piwnice i parter miały przeznaczenie gospodarcze. Na dziedzińcu otoczonym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świecie

  Miasto powiatowe na Pojezierzu Pomor­skim na terasie zalewowej i stromych  krawędziach doliny Wisły u ujścia Wdy. 27 tys. mieszkańców. Wzmiankowane w dokumentach po raz pierwszy w końcu XII w. jako rezydencja księcia Grzymisława. W XIII w. zwane naczelnym grodem kasztelanii i księstwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZCHLAS K. Tucholi

  Rezerwat (86 ha) w powiecie tucholskim w połowie drogi pomiędzy stacjami PKP Błądzim i Wierzchucin. Fragment pierwot­nej puszczy pomorskiej z najliczniejszym w Polsce naturalnym stanowiskiem cisa. Cennego drewna cisowego używano nie­gdyś do produkcji łuków, kusz, ozdobnych naczyń i kaset. Pnie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamienica „Pod Gwiazdą"

  Usytuowana we wsch. pierzei rynku. Jej początki sięgają średniowiecza. W końcu XVII w. nadano barokową formę fasadzie, zachowując gotyckie mury. W dekoracji motywy roślinne. Uroku kamienicy przy­sparza kamienny portal z dębowymi drz­wiami. Wewnątrz wysoka sień z malowanym stropem oraz rzeźbione...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toruń

  Miasto nad Wisłą, we wschodniej części Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, na granicy Ziemi Chełmiń­skiej i Kujaw. W 199 7 wpisane na listę Świa­towego Dziedzictwa Kul­tury UNESCO. Siedziba samorządu województwa. Ważny węzeł drogowy i kolejowy. 206 tys. mieszkańców. Miasto lokowane w 1233 przez Wielkiego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 559

  praca w formacie txt

Do góry