Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Włodawa

  Miasto na obszarze Garbu Włodawskiego i Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, u ujścia Włodawki do Bugu. 14 tys. mieszkańców. Gród wzmiankowany w 1242, ośrodek handlowy z komorą celną, prawo miejskie przed 1525, duże skupisko Żydów. W czasie II wojny światowej miasto zniszczone w 70%. W centrum miasta...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Powstał w 1918, w dawnych zabudo­waniach klasztornych Dominikanów; przy nich kościół Św. Krzyża (z XV w., prze­budowany). Profesorem KUL był Karol Wojtyła. Na dziedzińcu pomnik Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego (1983, proj. Czesława Jarnuszkiewicza).

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lublin

  Stolica regionu, leży na pograniczu Płaskowyżu Nałęczowskiego i Świd­nickiego, nad Bystrzycą. Węzeł drogowy i kolejo­wy. 353 tys. mieszkań­ców. Początki Lublina sięgają VI-VII w. W X-XI w. w części miasta zwanej Czwartkiem istniała osada targowa. W XII w. gród kasztelański, siedziba...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puławy

  Miasto nad Wisłą, na pograniczu Doliny Środkowej Wisły, Płaskowyżu Nałęczow­skiego i Wysoczyzny Lubartowskiej, przy linii kol. Warszawa-Lublin. Siedziba instytutów: Weterynarii, Uprawy, Na­wożenia i Gleboznawstwa, Geologicznego,  Nawozów Sztucznych. 55 tys. mieszkań­ców. W 2 poł. XVIII w. Adam...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie

  Założony pod koniec XVIII w. Spoczywają tu zasłużeni dla kraju i Lublina: ks. Piotr Ściegienny, powstańcy styczniowi Henryk Wiercieński, Leon Frankowski, Leon Gło­wacki; pisarz Klemens Junosza-Szaniawski, regionalista Hieronim Łopaciński, pierwsi rektorzy: KUL — ks. Idzi Radziszewski, UMCS — Henryk...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek Starego Miasta w Lublinie

  Budynek dawnego Trybunału Koronnego (ok. poł. XVI w., przebudowany w 1781 wg projektu Dominika Merliniego). Kamienice: Konopniców (ok. 1597-1614) z maniery-styczną dekoracją z warsztatu Santi Guc-ciego; Lubomelskich (przed 1540) z ren­esansową polichromią w tzw. winiarni. Teatr Stary (1822, wg projektu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romanów

  Wieś na Równinie Kodeńskiej, 20 km na pn.-zach. od Włodawy. Roman Sanguszko, hetman polny litewski w 1540 wzniósł tu drewnianą rezydencję. Następnie Romanów należał do Lesz­czyńskich, Sapiehów, Malskich i (do 1938) Kraszewskich. Spędził tu dzieciństwo Józef Ignacy Kraszewski (1812-87), autor...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Wsi Lubelskiej

  W pn. części miasta, na Sławinku. Utwo­rzony w 1976 skansen gromadzi obiekty architektury drewnianej z Wyżyny Lubel­skiej, Roztocza, Polesia Lubelskiego, Podlasia, Powiśla. Na obszarze 25 ha ponad 100 budynków, w sektorach regionalnych i tematycznych.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórze Zamkowe w Lublinie

  Najstarszą zachowana częścią Zamku Lu­belskiego jest wieża z XIII w. Obecny wygląd zamku jest wynikiem przebudowy w 1823­-26, wg projektu Jakuba Stompfa. W okresie hitlerowskiej okupacji mieściło się tu wię­zienie, przez które przeszło ok. 70 tys. osób. W 1944-53 areszt śledczy i więzienie UB. Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogród Botaniczny UMCS

  Na Sławinku, udostępniony w 1974, pow. 21 ha. Ponad 5 tys. gatunków, odmian i form roślin z różnych części świata. Na terenie ogrodu dwór Kościuszków z XVIII w., prze­budowany.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt

Do góry