Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Rezerwat „Jezioro Hańcza"

  Wieś na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, na pd.-wsch. brzegu jeziora Hańcza. Założona w 1603, ulicówka. W czasie II wojny światowej działały tu wielkie młyny do kruszenia kamienia. Rezerwat wodno-krajobrazowy „Jezioro Hańcza" utworzono w 1963 na 304 ha, dla ochrony najgłębszego jeziora w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo podlaskie

  Powierzchnia 20 180 km2, 1,2 mln mieszkańców. Niewielka gęstość zaludnienia: 61 osób na km2. Północna część województwa leży na pojezierzach Wschodnio i Zachodniosuwalskim, Mazurskim oraz na Równinie Augustowskiej, uformowanych w okresie zlodowacenia bał­tyckiego. Typowy krajobraz polodowcowy, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /3 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Kornuty"

  Na pd. zboczu Magury Wątkowskiej, utworzony w 1953, pow. 12 ha. Obejmuje olbrzymie rumowisko skalne powstałe na skutek osuwiska, porośnięte jodłowo-bukowym lasem. Kilka jaskiń, największa Mroczna długości 175 m, głębokości 17 m.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał Augustowski

  Miasto powiatowe w pd.-zach. części Równiny Augustowskiej, nad Nettą, po­między jeziorami: Sajnem, Necko i Białym. Linia kol. Sokółka-Suwałki. 30 tys. miesz­kańców. Osada powstała w 1550, prawa miejskie w 1557 nadał jej Zygmunt August (stąd nazwa), który wyróżnił miasto własnym monogramem w herbie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Diabli Kamień"

  Największa w Beskidzie Niskim wychod­nia piaskowca magurskiego, w lesie na zboczu góry Kosma. Grupa stromych skałek kilkunastometrowej wysokości. Według legendy upuścił je diabeł chcący zniszczyć kościół w Cieklinie.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białystok

  Miasto wojewódzkie na Nizinie Podlaskiej, nad Białą (dopływ Supraśli), węzeł komu­nikacyjny. 291 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1320, w XV w. Jakub Raczko Tabułtowicz lokuje wieś Białystok, od 1664 Branickich, pod których pano­waniem rozkwita. Prawa miejskie w 1692 od Jana III...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bieszczdzki Park Narodowy

  Powołany w 1973, stopniowo powięk­szany. Ma 28 tys. ha, w tym 3 tys. pod ścisłą  ochroną. Obejmuje całe pasmo połonin od Smereka po Połoninę Bukowską, pasmo graniczne od Rabiej Skały po Przełęcz Użocką, doliny górnego Sanu, Wołosatego, Berehów Górnych. W granicach parku znajdują się najwyższe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum Podlaskie

  Na wsch. od dworca PKP leży Rynek Kościuszki, którego centralne miejsce zajmuje zbudowany w 1745-61 przez Jana Henryka Klemma dwór typu alkierzowego, stylizowany na barokowy, zwany ratuszem. Korpus główny na planie prostokąta łączy się w narożach z czterema alkierzami, przykryty czterospadowymi dachami z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełęcz Wyżniańska (825 m n.p.m.)

  Położona pomiędzy Połoniną Caryńską a Wielką Rawką. Przebiega tędy obwodnica bieszczadzka pomiędzy Ustrzykami Gór­nymi i Berehami Górnymi. Przy zielonym szlaku schronisko PTTK pod Wierchem Wyżniańskim (912 m n.p.m.).

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarnica (1346 m n.p.m.)

  Najwyższy szczyt Bieszczadów Zachod­nich. Nazwa pochodzenia rumuńskiego, oznaczała siodło i pierwotnie odnosiła się do przełęczy między Tarnicą i Szerokim Wierchem. Wybitny wierzchołek Tarnicy, odsunięty w bok od głównego grzbietu połonin i oddzielony od grupy Halicza źródliskowym kotłem Wołosatki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /914

  praca w formacie txt

Do góry