Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wiślica

  Wieś nad Nidą, 14 km na pd. zach. od Buska Zdroju, przy drodze do Nowego Korczyna. Miasto w 1326-1869. W IX w. Wiślica jeden z ośrodków związku plemiennego  Wiślan. Państwo Wiślan prawdopodobnie przyjęło chrzest przed 966, w 990 włączone przez Mieszka I do Polski. W XI w. na terenie grodu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giżycko

  Miasto powiatowe w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, między jeziorami Niegocin i Kisajno; dworzec kolejowy i au­tobusowy, przystań żeglugi śródlądowej. Przemysł spożywczy; duży ośrodek turystyki i wypoczynku. 32 tys. mieszkańców. Obecną nazwę (dawnej Lec, niem. Lótzen) nadano w 1946 dla uczczenia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna - Łysica

  Wieś u podnóża Łysicy, 25 km na wsch. od Kielc, baza turystyczna w Górach Świętokrzyskich. Wg tradycji istniała tutaj pogańska świątynia (sabaty czarownic), później pustelnie puszczańskie, w XV w. biskup krakowski Jan Rzeszowski ufundował klasztor Bernardynów (od 1817 Bernardy­nek). Kościół św...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykus

  Uroczysko leśne w Lasach Siekierzyńskich, pomiędzy Wąchockiem a Bodzentynem, około 7 km na pd. zach. od Starachowic. W 1863 w Lasach Siekierzyńskich toczyły się walki, przez lasy przechodziły oddziały Langiewicza i Czachowskiego. Podczas ostatniej wojny Puszcza Świętokrzyska dała schronienie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KADYNY k. Tolkmicka

  Wieś letniskowa na Wysoczyźnie Elblą­skiej, nad Zalewem Wiślanym, 4 km na pd. zach. od Tolkmicka. Mały port rybacki, stacja PKP (Elbląg - Braniewo). Wieś powstała w miejscu pruskiego grodziska. Pierwsza wzmianka z 1225, od XIII w. w państwie krzyżackim, od 1432 własność Jana Bażyńskiego, przywódcy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo warmińsko-mazurskie

  Powierzchnia 24 202 km2; 1,5 mln mieszkańców. Na 1 km2 przypada 60,0 osób. Lasy zajmują 30%, a wody 6% powierzchni województwa. Różnymi formami ochrony krajobrazu objęto 53% jego obszaru. Geograficznie wyróżnia się tu Wysoczyznę Elbląską i Pojezierze Olsztyńskie oraz krainy Pojezierza Mazurskiego:...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sandomierz

  Miasto na Wyżynie San­domierskiej, nad Wisłą. 27 tys. mieszkańców. W XI w. Sandomierz był obok Krakowa i Wroc-ławia głównym grodem w kraju. W 1138 na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego stał się stolicą księstwa. Dzielnica sando­mierska przypadła małoletniemu Henry­kowi. Bolesław Kędzierzawy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /4 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szydłów

  Wieś na Pogórzu Szydłowskim, 14 km na zach. od Staszowa. Prawa miejskie w latach 1329-1869. Zbudowany staraniem Kazimierza Wiel­kiego, zniszczony podczas najazdu Szwe­dów, nie odzyskał już świetności. Jedyny w Polsce centralnej zespół miejski z za­chowanym ciągiem murów obronnych. W 1822 mury miejskie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziemna trasa turystyczna - Sandomierz

  Wejście do niej znajduje się na zapleczu kamienicy Oleśnickich, wyjście obok wieży ratusza. Legendy wiążą sandomierskie lochy z najazdami tatarskimi. Lochy powstały praw­dopodobnie w XIV-XV w. jako magazyny kupców. Podziemny ciąg korytarzy o długości 400 m udostępniono do zwiedzania w 1977. Lochy mają...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tokarnia

  Wieś w dolinie Czarnej Nidy, 3 km na pd. od Chęcin. W 1976 rozpoczęto organizację Muzeum Wsi Kieleckiej. Na pow. 65 ha zgromadzo­no 25 obiektów (planowano 80) z XIX w. Są to zagrody i chałupy chłopskie, budynki gospodarcze, wnętrza i warsztaty rzemie­ślnicze. Obiekty pogrupowano w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 301

  praca w formacie txt

Do góry