Pozostałe /8 695 prac/

  • Ocena brak

    Kętrzyn

    Miasto powiatowe na pograniczu Poj­ezierza Mrągowskiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad rzeką Guber (prawy dopływ Łyny). Stolica diecezji mazurskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Węzeł kolejowy. Przemysł spożywczy (cukrownia, browar, drożdżownia, wytwórnia konserw), elektrotechniczny...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 036

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Stańczyki

    Położone obok wsi Stańczyki w gm. Dubeninki (pow. olecko-gołdapski) bliź­niacze wiadukty zbudowane w 1923-26 nad głęboką doliną Błędzianki to fragment linii kol. Wystruć - Gołdap - Żytkiejmy. Wiadukty mają 31,5 m wys., ponad 150 m dł. i są największymi tego typu budowlami w Polsce. Z daleka...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /941

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Katedra św. Jakuba Starszego

    Współkatedra arcybiskupstwa warmiń­skiego (katedra we Fromborku). Kościół budowany w 2 poł. XIV w., gotycki, halowy, trójnawowy (dł. 58 m), wieża o wys. 61 m dobudowana w 1596. Po obu jej stronach w 1721 powstały kaplice. W poł. XVI w. nawa główna otrzymała sklepienie sieciowe, nawy boczne kryształowe...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /768

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Krutyń

    Wieś na pograniczu Pojezierza Mrągow-skiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad rzeką Krutynią, otoczona lasami Puszczy Piskiej, ok. 3 km na pn. od drogi Szczytno - Ruciane-Nida i ok. 2 km na pd. od drogi Mrągowo - Ruciane-Nida. Siedziba Zarządu Mazurskiego Parku Krajobra­zowego (w budowie wystawa...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 896

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Planetarium i obserwatorium astronomiczne - olsztyn

    Ok. 2 km na pn.-wsch. od Starówki, przy al. Piłsudskego w 1975 (w 500 rocznicę urodzin M. Kopernika) oddano do użytku Planetarium, okazały budynek zwieńczony kopułą. Sala projekcyjna (216 miejsc, kopuła o średnicy 15 m) jest wyposażona w aparaturę umożliwiającą słuchanie objaśnień w kilku...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 040

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Lidzbark Warmiński

    Miasto powiatowe w pn. części Pojez. Olsztyńskiego, nad Łyną i uchodzącą do niej Symsarną. 18 tys. mieszkańców. Dawny gród pruski Lecbark w 1241 zagarnięty przez Krzyżaków, w 1251 przekazany biskupowi warmińskiemu Anzelmowi. Prawa miejskie w 1308. Dawna stolica Warmii, w XV-XVIII w. rezydencja...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 940

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Orneta

    Miasto w pow. lidzbarskim, na pd. skraju Równiny Orneckiej, nad Drwęcą Warmiń­ską (prawym dopływem Pasłęki). Stacja PKP, węzeł drogowy. Przemysł metalowy, meblo­wy i spożywczy. 10 tys. mieszkańców. Powstało na miejscu grodu Wurmedyten. W 1251 gród zdobyli Krzyżacy i przekazali biskupom warmińskim...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 281

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Łyna

    Wieś na wsch. skraju Garbu Lubawskiego, 3 km na wsch. od przystanku PKP Dobrzyń, 10 km na pn. od Nidzicy. Wzmiankowana w 1387; barokowy ko­ściół z XVIII w. Rzeka Lyna (prawy dopływ Pregoły) płynie od Garbu Lubawskiego, przez Pojezierze Olsztyńskie i Równinę Sępopólską w woj. warmińsko-mazurskim oraz...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 679

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pieniężno

    Miasto w pd.-zach. części Wzniesień Górowskich (pow. Braniewo), nad rzeką Wałszą, stacja PKP na linii Braniewo -Olsztyn. 3 tys. mieszkańców. Założone w XIII w. w państwie krzyżackim na terenie dawnego grodu pruskiego; własność kapituły warmińskiej, wzmian­kowane w 1282, prawa miejskie w 1312...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 601

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Morąg

    Miasto w pn.-wsch. części Pojezierza Iławskiego, nad jez. Skiertag. Stacja PKP. 15 tys. mieszkańców. Po stłumieniu powstania Pomezanów w 1280 Krzyżacy zbudowali zamek, przy którym na pocz. XIV w. założyli osadę;  prawa miejskie w 1327. Morąg należał do antykrzyżackiego Związku Pruskiego; po...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 421

    praca w formacie txt

Do góry