Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Ratusz - Muzeum Historii Miasta

  W 1 253 lokowano miasto Poznań na prawie magdeburskim, na pow. 20 ha na lewym brzegu Warty. Od końca XIII w. otaczały je mury. Na rynku (jednym z naj­większych w Polsce, o pow. 2 ha) na przełomie XIII i XIV w. zbudowano pierwszy, gotycki ratusz. W poł. XVI w. zamożne miasto zleciło przebudowę ratusza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pawłowice

  Duża wieś 13 km na wsch. od Leszna, na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, przy linii kol. Leszno - Ostrów Wlkp. Siedziba Zootech­nicznego Zakładu Doświadczalnego. Klasycystyczny zespół pałacowy Miel-żyńskich powstał w końcu XVIII w. wg proj. Karola Langhansa. Trzykondygnacyjny korpus główny, połączony...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół farny św. Stanisława

  Kolegiata farna położona na pd. od Starego Rynku stanowi jeden z najlepszych przykła­dów architektury barokowej w Polsce. Kościół budowany był dla jezuitów od 1649 przez ponad 50 lat, z udziałem tak wybit­nych architektów jak Bartłomiej Wąsowski, Jan Catenazzi, Pompeo Ferrari. Fasada frontowa, mimo...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobiedziska

  Miasto na Pojezierzu Gnieźnieńskim, przy szosie i linii kolejowej Poznań-Gniezno, na Szlaku Piastowskim, nad m. in. jez. Biez-druchowo (49 ha). 8 tys. mieszkańców. Miejscowość znana od 1233 r., prawa miejskie od 1266 r. Obecnie zaplecze mieszkaniowe aglomeracji poznańskiej, parę zakładów przemysłowych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góra Przemyśla

  Popularnie zwana Góra Przemysława i Gó­rą Zamkową, położona jest w zach. części Starego Miasta, przy krawędzi skarpy doliny Warty. W XIII w. na wzgórzu dominującym nad rynkiem i większością ówczesnego miasta, książę Przemysł I rozpoczął budowę swojej rezydencji - zamku. Dzieło kon­tynuował...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lednica

  Lednica to rynnowe jezioro (339 ha) na Pojezierzu Gnieźnieńskim, 14 km na zach. od Gniezna, na pn. od szosy Gniezno   Poznań. Brzegi niskie, w małej części zalesione. W pd. części jeziora wyspa Ostrów Lednicki (7,5 ha). Od IX do XI w. jeden z głównych ośrodków państwa Polan i Pol­ski. W X w. zbudowano...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leszno

  Miasto powiatowe (1975-98 wojewódz­kie) na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, węzeł drogowy i kolejowy. 62 tys. mieszkańców. Jedno z młodszych miast w Wielkopolsce, od 1547. Powstanie i rozwój związane z przybyciem braci czeskich z Czech i Śląs­ka. W 1 628-55 mieszkał tu Jan Amos Komeński, wybitny pedagog...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lubiń

  Wieś 14 km na pn. zach. od Gostynia, w powiecie kościańskim, na Pojezierzu Krzywińskim, przy szosie Kościan - Gostyń. Ok. 1075 fundacja opactwa Benedykty­nów. W czasach piastowskich znaczący ośrodek kultury, prawdopodobnie tu działał kronikarz Gall Anonim. W 1836 kasata klasztoru, powrót zakonników w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obra

  Duża wieś 8 km na pd. zach. od Wol­sztyna, przy szosie do Nowej Soli, w Kotlinie Kargowskiej, na prawym brzegu doliny Obry. Do końca XVIII w. wieś była własnością klasztoru Cystersów, założonego w 1231.Zespół klasztorny obejmuje barokowy kościół z poł. XVIII w. i rozległy czworobok budynków z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kórnik

  Miasto w powiecie poznańskim, na Równinie Wrzesińskiej, nad Jez. Kórnickim (82 ha). 6 tys. mieszkańców. Prawa miejskie 1426. Pierwotnie własność Górków, później innych znanych rodów m.in. w XVIII i XIX w. Działyńskich, od 1880 Zamoyskich. W 1924 mocą testamentu Jana Zamoyskiego z dóbr kurnickich i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 354

  praca w formacie txt

Do góry