Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  BEDA WIELEBNY bł.

  Znakomity uczony angielski wczesnych wieków średnich [672/3-735], jeden z najpłodniejszych i najbardziej wpływowych pisarzy owej doby. W dziejach hagiografii zapisał się przede wszystkim ułożeniem pierwszego [w pewnym przynajmniej stopniu] naukowego martyrologium, tj. kalendarza kościelnego, gdzie pod...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENNADIUS z Marsylii

  Pisarz chrześcijański z drugiej połowy V w. kontynuował Hie-ronimowy katalog literatury' chrześcijańskiej pt. De viris illustribus [najdostępniejsze wydanie w PL LVIII, wdanie krytyczne dał Herding, Lipsk 1924].

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERNARD z Clairvaux św.

  Doktor Kościoła [1090-1153], jedna z centralnych postaci w dziejach Kościoła wieków średnich, a przy tym bardzo płodny pisarz [kazania, traktaty teologiczno-mistyczne, komentarze do Pisma św., całość twórczości w PI. CLXXXI-CLXXXIV].

  W dziedzinę hagiografii wkroczył raz tytko pisząc żywot św...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ I WIELKI

  Papież, św., Ojciec i Doktor Kościoła [ok. 540-604], uczeń św. Benedykta, zapisał się w hagiografii przede wszystkim swoim dziełem o cudach świętych italskich, zatytułowanym Dialog [lub Dialogi, Dialogi de vita et miraculis patruni Italkorum], ponieważ ujęte jest w formę rozmowy pomiędzy autorem...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY AREOPAGITA

  Starochrześcijański autor traktatów teologicznych cieszących się wielką poczytnością i powagą w wiekach średnich. Powszechnie identyfikowano go z uczniem św. Pawia, który nawrócił się po kazaniu tego apostoła na Areopagu w Atenach, oraz z pierwszym biskupem Paryża [por. legendę o nim wyżej nr...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JAKUBA STARSZEGO

  O dziejach św. Jakuba [syna Zebedcuszowego, brata św. Jana apostola] po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana wiemy tylko tyle, że około r. 41 ścięty został na rozkaz króla 1 leroda Agryppy [Dz 12, 2]. Otwierającą się w ten sposób lukę wypełniła legenda, której literackimi zabytkami są na greckim...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /11 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

  Święto Podwyższenia [inaczej - i słuszniej - powrotu] Krzyża św. obchodzi Kościół na pamiątkę odzyskania jego relikwij, wywiezionych przez Persów w r. 614 po zdobyciu Jerozolimy, a rewindykowanych po zwycięskiej wojnie przez cesarza Herakliusza w r. 629. Opowiadanie na dzień tego święta u Jakuba...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /19 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ SIEDMIU BRACI ŚPIĄCYCH

  Zgodnie z polską tradycją mówimy m o siedmiu braciach śpiących, choć w tekście łacińskim mowa jest tylko o siedmiu śpiących, a sam bieg opowiadania nie daje wyraźnej wskazówki, c/y młodzieńcy ci byli spokrewnieni ze sobą, czy nie. Legenda o nich jest pochodzenia wschodniego i powtarza się tam w...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /11 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

  Dzieje apostołów, o których życia po Wniebowstąpieniu Pańskim nic przechowały się żadne autentyczne wiadomości [w przeciwieństwie np. do Piotra, Pawła lub Jana], a zwłaszcza tych, którzy mieli głosić Ewangelię w krajach Wschodu, legenda kształtowała w sposób nader podobny: wszędzie, gdzie się...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /16 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. MARTY

  Postać Marty z Betanii, siostry Łazarza [Jan 11, 1-46], która tak gościnnie podejmowała Juystusa w swym domu [Łk 10, 38-41], oplotła następnie piękna legenda, j ale by chciała wynagrodzić jej fakt, żc nie majlepszą cząstkę obrała*. Choć Ewangelia przedstawia nam j:| uczej jako typ praktycznej...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /10 466

  praca w formacie txt

Do góry