Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  AMBROŻY św

  Ojciec i Doktor Kościoła [338-397], biskup Mediolanu, wybitny działać/, i pisarz kościelny. W dziejach hagiografii zapisał się zarówno swymi kazaniami na cześć świętych, jak też rozbudzeniem szeregu kultów poprzednio nieznanych lub zapomnianych. Jeno imię nosiła też i nosi po dziś dzień...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRZEGORZ św, biskup

  Jest najbardziej znarry jako autor pierwszej Historii Franków [Historia Franconan], która stanowi ważne źródło historyczne. Był on jednak nadto płodnym pisarzem na niwie hagiografii i pozostawił szereg u worów z tej dziedziny.

  Są to: 1. Vitae patrum, wspomnienia o świątobliwych mężach, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROTEUSZ

  Biskup Tyru, tajemnicza, zapewne nigdy nie istniejąca osobistość rzekomo z IV w., znana jedynie ze wzmianki kronikarza bizantyńskiego, Tcofanesa [w. VIII], którego dzieło przełożył na łacinę i spopularyzował na Zachodzie Anastazy Bibliotekarz [w. IX]. Ów Doroicusz miał być amurem katalogu 70...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFILOCHIUS św.

  Biskup Ikonium w Azji Mniejszej, uczeń i przyjaciel św. Bazylego, a krewny św. Grzegorza z Nazjanzu, żyjący w drugiej połowie IV w., uchodził niesłusznie za autora żywota św. Bazylego, popularnego później i kilkakrotnie tłumaczonego na łacinę, który cytuje Jakub de Voragine.

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAYMO

  Biskup Halberstadt, płodny pisarz z IX w. [zmarły w r. 853], w młodości mnich klasztoru w Fuldzie, potem opat w Hcrsfeld, wreszcie biskup; pozostawił szereg komentarzy do Pisma św. [spuścizna w PL CXVI i CXVII], Cytowany przez Jakuba de Voragine w legendzie o św. Pawle urywek pochodzi z jego komentarza...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ

  [ok. 260-ok. 340], biskup Cezarei palestyńskiej, płodny pisarz i wybitny uczony stojący u progu największego rozkwitu chrześcijańskiej literatury greckiej. Z jego licznych dzieł najbardziej znane były w średniowieczu Historia kościelna z Historia cicksiauict i Kromka [Cronica]. Historia [w 10...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKRYFICZNA KSIĄŻECZKA

  Przypisywana św. Janowi ewangeliście to pochodzące z IV w. pisemko cytowane po łacinie pt. De dormitione [lub transilu] Beatae Mariae Virginn. Krytyczne wydanie oryginału greckiego i dwu przekładów łacińskich u C. Tischendorfa, Ewangelia ąpocrypha, 2. wyd., Lipsk 1876.

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIA NIKODEMA [Ewangelia Nicodemi]

  Apokryf ewangeliczny znany pod tym tytułem dopiero w przekładach łacińskich poczynając od XIII w. Składa się on z dwu róż nych części: tzw. Aktów Piłata [Acta lub Gęsta Pilati], pochodzących z IV w. [opis Męki Pańskiej i Zmartwychwstania] oraz Zstąpienia Chrystusa do piekieł [Descmsus Christi ad...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYN św.

  Ojciec i Doktor Kościoła [354-430], zaważył potężnie, jak na tylu innych dziedzinach życia kościelnego, także i na rozwoju hagiografii. Jednym z najcenniejszych jej zabytków są, jak wiadomo, jego Wyznania [Confesiioneś], pierwszy i - jako dzieło literackie - niewątpliwie najdoskonalszy obraz duszy...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FULBERT

  [960-1028], biskup Chartres, wybitny przedstawiciel kultury umysłowej i literackiej na przełomie X i XI w. Studiował w Reims u Gerberta [późniejszego papieża Sylwestra II], a następnie przeniósłszy się do Chartres, gdzie w r. 1006 powołany został na stolicę biskupią, stworzył tam poważny ośrodek...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt

Do góry