Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wszechświat Pitagorasa

  Nowy etap w badaniu Wszechświata zapoczątkowali Grecy, którzy przejęli schedę naukową po astronomach Babilonu i Egiptu. Początkowo i u nich astronomia miała wyłącznie praktyczny charakter - pomagała w orientacji na morzu oraz w rozkładzie prac rolniczych. Pierwszy własny pogląd na budowę świata...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /6 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynalezienie lunety

  Sto lat temu J. Matejko namalował dobrze wszystkim znany obraz przedstawiający Mikołaja Kopernika w czasie dokonywania obserwacji astronomicznych. Twarz wielkiego astronoma na tym obrazie, oświetlona bladym światłem Księżyca, ma wyraz głębokiej zadumy i skierowana jest ku gwiaździstemu niebu. Zdaje...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /8 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryształowe sfery Eudoksosa

  Niekorzystne piętno na astronomii greckiej wycisnął Platon (ok. 427-347 p.n.e.), jeden z najwybitniejszych filozofów starożytności. Jego przekonania naukowe nie Zawsze bowiem opierały się na obserwacji czy też ścisłej wiedzy, czasami były indywidualnymi poglądami, które jemu wydawały się...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /6 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleskopy zwierciadlane

  Pierwsze lunety nie były tak doskonałe jak dziś, gdyż ówczesne soczewki miały poważne wady optyczne. Dopiero w roku 1644 fizyk i filozof francuski Rene Descartes, zwany Kartezjuszem (1596-1650), odkrył i ogłosił prawo załamywania się światła, dając tym samym podstawę do obliczania dokładnych...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /7 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria epicykli i deferentów

  Poważny wkład w rozwój astronomii greckiej wniósł Hipparch z Nicei w Bitynii (190-125 p.n.e.), który uważany jest za największego astronoma starożytności. Przyczynił się on nie tylko do podniesienia dokładności obserwacji, ale i do systematyczności badań zjawisk na niebie w ogóle. Na ich podstawie...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /8 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Największe teleskopy świata

  Astronom w porównaniu z przedstawicielami innych dyscyplin ma bardzo ograniczone możliwości badawcze. O ile bowiem fizyk może studiować materię w zaplanowanych z góry warunkach, przeprowadzać doświadczenia w dogodnym dla siebie czasie i powtarzać je nieograniczoną ilość razy, to astronom jest...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /8 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy heliocentryzmu

  Nie wszyscy astronomowie starożytności opowiadali się za geocentrycznym modelem budowy Wszechświata. Do nich należał Heraklides z Pontu (388-ok. 315 p.n.e.), który glosil pogląd, że Ziemia obraca się wokół swej osi raz na dobę, co w prosty i zgodny z rzeczywistością sposób wyjaśniało dobowy...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /6 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza widmowa

  Astronomowie od dawien dawna zastanawiali się nad temperaturą gwiazd, ich składem chemicznym i budową wnętrza. Przez długi jednak czas wydawało się wszystkim, że powyższego zagadnienia nie da się w żaden sposób rozwiązać. Tak jeszcze w roku 1825 sądził znany filozof francuski Augustę Comte...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /8 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót kopernikowski w astronomii

  Z upadkiem Imperium Rzymskiego wiąże się zanikanie kultury antycznej. Poziom nauki obniżył się znacznie, ponownie pojawiły się prymitywne opisy budowy Wszechświata. Jako przykład może służyć model z wczesnego Średniowiecza, stworzony na podstawie Biblii przez mnicha aleksandryjskiego Kosmasa...

  Ocena / Kategoria / Astronomia

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /9 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEODOR STUDYTA

  [759-826], mnich w klasztorze Studion w Konstantynopolu i płodny pisarz kościelny [dzieła w PG XCIX], m.in. autor kilkunastu homilii o świętych. Cytowana przez Jakuba de Voragine jego homilia o św. Bartłomieju przekładana była w średniowieczu dwukrotnie na język łaciński.

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt

Do góry