Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój zwierząt w poszczególnych erach geologicznych

  O istnieniu i rozwoju życia w ciągu minionych 500 min łat świadczą skamieniałości. Są to szczątki organizmów lub ich odciski z minionych epok, a także ślady ich działalności zachowane w warstwach ziemi pochodzących z różnych er i okresów geologicznych. W formie skamieniałości zachowały się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /6 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia zwierząt

  Ekologia zwierząt jest nauką o stosunkach między zwierzętami a środowiskiem. O cechach każdego środowiska decydują zarówno czynniki abiotyczne, np. światło, temperatura, ukształtowanie terenu itp., jak i czynniki biotyczne, tj. roślinność i zwierzęta. Sposób życia zwierząt i ich przemieszczanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytologia

  Rozwój cytologii — nauki o budowie i czynnościach komórki oraz jej elementów strukturalnych — postępował w miarę doskonalenia się aparatury mikroskopowej i osiągnął najwyższy poziom z chwilą zastosowania mikroskopii elektronowej. Komórki zwierzęce są bardzo zróżnicowane. Niektóre stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoogeografia

  Zoogeografia jest nauką o rozmieszczeniu zwierząt na Ziemi. Na rozmieszczenie zwierząt wpływa wiele czynników: ekologicznych, geograficznych oraz historycznych; toteż powiązania obecnie istniejącego świata zwierzęcego ze światem zwierzęcym epok ubiegłych są również przedmiotem badań zoogeografii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Histologia

  Histologia to nauka o budowie i rozmieszczeniu tkanek w organizmie. Tkankę tworzy zespół komórek o podobnym kształcie i wielkości, wyspecjalizowanych w pełnieniu określonej funkcji, oraz substancja międzykomórkowa (podstawowa). U zwierząt wyróżnia się tkankę nabłonkową, łączną, mięśniową...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /6 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyka

  Genetyka jest nauką o dziedziczności i zmienności organizmów. Badanie mechanizmów przekazywania cech z pokolenia na pokolenie jest zadaniem genetyki ogólnej. Wyróżnia się w niej szereg szczegółowych dyscyplin, takich jak genetyka molekularna, cytogenetyka, etnogenetyka i genetyka populacyjna. Zagadnienia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia

  Anatomia, czyli nauka o organach (narządach), jest jednym z działów morfologii. Narząd jest to określony zespół tkanek współpracujących ze sobą, wyspecjalizowanych w pełnieniu określonych funkcji fizjologicznych.

  Niektóre narządy mogą być zbudowane z jednego rodzaju tkanki. Wszystkie narządy w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucjonizm

  Ewolucjonizm to nauka o historycznym rozwoju zwierząt na Ziemi. Zmieniające się warunki życia i konieczność przystosowania się do tych zmian powodowały rozwój różnych gatunków zwierząt.

  Rozwój ten nie był następstwem zmian jednokierunkowych — liniowych, lecz zachodził w różnych kierunkach, od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Embriologia

  Embriologia jest to nauka o rozwoju zarodkowym organizmów. Jednym z ważniejszych problemów embriologii jest poznanie mechanizmu, który powoduje, że rozwój zarodka przebiega w ściśle określonym porządku, a narządy powstają w określonym czasie i w określonym wzajemnym powiązaniu.

  Następnym etapem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka

  Naczelnym zadaniem systematyki jest stworzenie uporządkowanego systemu klasyfikacji zwierząt obecnie żyjących, odtwarzaj ącego ich wzajemne pokrewieństwa i filogenetyczne powiązania a więc stworzenie systemu naturalnego, przedstawiającego ciągły rozwój zwierząt poczynając od najprostszych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt

Do góry