Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Zwierzęta i ich środowisko - Górskie lasy iglaste

  W skład fauny glebowej górskich lasów iglastych wchodzą liczne gatunki bezkręgowców z tych grup, które zostały omówione w części dotyczącej lasów mieszanych położonych na nizinach. Fauna ta jest uboższa niż fauna górskich lasów liściastych, a te gatunki, które tu występują liczniej, związane są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie ptaków

  Preparowanie ptaków jest zabiegiem znacznie trudniejszym niż konserwowanie omówionych już grup zwierząt. Głównym zadaniem, które musi być prawidłowo wykonane, jest zdjęcie skóry tak, aby nie została zniszczona lub zabrudzona krwią. Przed przystąpieniem do właściwego preparowania należy oczyścić...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział systematyczny świata zwierzęcego

  W układzie systematycznym świata zwierząt stosuje się następujące jednostki taksonomiczne: królestwo (regnum), podkrólestwo (subregnum), dział (divisio), typ (phyllum), podtyp (subphyllum), gromada (classis), podgromada (subclassis), rząd (ordo), podrząd (subordo), rodzina (familia), podrodzina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /6 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie ssaków

  Sposób preparowania ssaków jest w zasadzie podobny do opisanego wyżej preparowania ptaków. Skórę ssaków można jednak myć i konserwować, toteż nie jest konieczne tak dokładne przygotowanie jej jak w przypadku ptaków.

  Preparowane zwierzę układa się na grzbiecie i ostrym skalpelem przecina się skórę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /3 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody zbierania materiału zoologicznego

  W zależności od przynależności systematycznej pozyskiwanych zwierząt oraz celów, jakim zbiory mają służyć, stosowane są różne metody zbierania materiału zoologicznego. Naczelną i obowiązującą zasadą etyczną w każdej z tych metod jest szybkie i bezbolesne uśmiercanie zwierząt oraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /16 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie zwierząt przeznaczonych na trofea myśliwskie

  Preparowanie dużego ssaka przeznaczonego na trofeum rozpocząć należy od prawidłowego obcięcia szyi. Prawidłowe i nieprawidłowe (zaznaczone linią przerywaną) cięcie przedstawione jest na rysunku. Następne cięcie na szyi należy wykonać tak, aby rozeszło się przed rogami. Po nacięciu skóry...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwowanie i preparowanie materiału zoologicznego

  Złowione zwierzęta dopiero po konserwacji stają się okazami naukowymi lub muzealnymi. Niektóre z nich, np. gąbki, mięczaki, czy wiele owadów, można zasuszyć, inne przechowuje się w szklanych, szczelniej zamkniętych naczyniach wypełnionych płynem konserwującym. Do konserwacji naji częściej stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochodzenie, rozwój i skład fauny środkowoeuropejskiej

  W Europie Środkowej żyje obecnie około 40 tysięcy gatunków zwierząt. Korzystne położenie geograficzne (środkowa część kontynentu europejskiego), znaczne pionowe zróżnicowanie terenu (od nizin do wysokich gór), przeróżne biotopy (wody, brzegi wód, łąki, pola, lasy itp.) są niewątpliwie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /10 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia

  Fizjologia to nauka o procesach życiowych organizmów, np. trawieniu, oddychaniu, j krążeniu krwi, działalności układu nerwowego itd., a jej głównymi naukami pomocniczymi są fizyka i chemia. Podstawową metodą badawczą w tej dziedzinie wiedzy jest doświadczenie.

  Fizjologia jest niezmiernie szeroką...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morfologia

  Morfologia dotyczy zagadnień budowy zwierząt, jej zależności od pełnionych przez zwierzę czynności oraz jego warunków życiowych. W zakresie morfologii można wyróżnić:

  cytologię — naukę o komórkach,

  histologię — naukę o tkankach,

  anatomię — naukę o organach,

  embriologię — naukę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Erazm123 Dodano /19.06.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt

Do góry