Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Łątka dzieweczka

  Agrion puella (L.), rodzina Agrionidae — łątkowate. Długość ciała 35 mm, przedniego skrzydła 22 mm. Należy do najliczniejszych gatunków z tej rodziny. Lata od maja do -wrześnią nad brzegami wód. Występuje w całej Europie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieszczeta żółtonoga

  Nemoura cinerea (Retz.), rodzina Nemouridae — nieszczetowate. Długość ciała 6—9 mm, przedniego skrzydła 6—8 mm. Lata od kwietnia do września. Larwy żyją w wodach stojących i płynących. Miejscami jest liczna. Należy do rodzaju bogatego w gatunki, z których w Europie Środkowej żyje około...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smaglec

  Onychogomphus forcipatus (L.), rodzina Gomphidae — gadziogłówkowate. Długość ciała 48 mm, przedniego skrzydła 32 mm. Ubarwienie ciała jest zmienne. Lata od maja do października w pobliżu wód stojących i niezbyt szybko płynących, przede wszystkim w rejonach górskich. Występuje dosyć sporadycznie w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałątka pospolita

  Lestes sporna Hans., rodzina Lesddae pałątkowate. Długość ciała 35 mm, przedniego skrzydła 20 mm. Bardzo liczny gatunek spotykany nad brzegami wód stojących. Lata od wiosny do jesieni. Larwy mają wydłużone, wysmukłe ciało, wydłużoną wargę dolną (tzw. maskę) i zaokrąglone na końcach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szklarnik

  Cordulegaster annulatus (Latr.), rodzina Cordulegastridae — szklamikowate. Długość ciała 76 mm, przedniego skrzydła 45 mm. Lata przede wszystkim w miesiącach letnich, w pobliżu wód stojących, nad potokami i na górskich łąkach, czasami w grupach.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pareczniki (Chilopoda)

  Należą również do zwierząt tchawkodysznych. Ciało mają płaskie, zbudowane z głowy i korpusu. Na głowie znajdują się: jedna para czułków, jedna para żuwaczek i dwie pary szczęk. Ciało składa się z występujących na przemian dłuższych i krótszych segmentów, mających po jednej parze wielkich i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świtezianka dziewica

  Calopieryx virgo (L.), rodzina Calopterygidae — świteziankowate. Długość ciała 48 mm, przedniego skrzydła 35 mm. Ubarwienie ciała i skrzydeł samca f samicy jest odmienne. Lata pomału, trzepocząc skrzydłami, od czerwca do września nad brzegami niezbyt wartkich potoków i rzek, których brzegi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świtezianka błyszcząca

  Cedopteryx splendens Harris, rodzina Calopterygidae - świteziankowate. Długość ciała 47 mm, przedniego skrzydła 30—34 mm. Podobnie jak u Świtezianki dziewicy i u tego samiec różni się od samicy ubarwieniem ciała i skrzydeł. Lata od maja do sierpnia nad brzegami niezbyt wartkich wód. Lata pomału...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odródka długoogoniasta

  Palingenia longicauda (OL), rodzina Palingeniaem - odródkowate. Długość ciała 24—28 mm, przedniego skrzydła 25—30 mm. Lata na początku czerwca nad brzegami dużych rzek; często występują masowo. Larwy żyją w korytarzach wygrzebanych w mulistym dnie i na brzegach rzek.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łunica

  Pyrrhosoma nymphula Sul.p rodzina Agrionidae - łątkowate. Długość ciała 35 mm, przedniego skrzydła 23 mm. Lata najczęściej od maja do czerwca, również pod koniec sezonu letniego, nad brzegami wód stojących. Podobnie jak pozostałe gatunki z tej rodziny siada często na przybrzeżnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt

Do góry