Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Pierwowije (Symphyla)

  Są to drobne tchawkodyszne zwierzęta koloru białego, osiągające długość tylko kilku milimetrów. Ciało ich składa się z małej liczby segmentów. Segmenty mają po jednej parze odnóży, jednak część segmentów nie ma ich. Osobniki dorosłe mają 11 par odnóży.

  Na końcu ciała jest jedna para...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadomka polna

  Ectobius lapponicus (L.), rodzina Ectobiidae - zadomkowate. Długość dała samca 9,5- 13 mm, samicy 6,5—10 mm. Odznacza się zmiennym ubarwieniem dała. Występuje od maja do września w lasach, zaroślach, sadach i ogrodach. Samce przebywają na niskich roślinach, samice na ziemi. W Europie występuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obcężnica

  Labidura riparia (Pall.), rodzina Labiduridae — obcężnicowate. Długość ciała 13 -26 mm. Występuje od wiosny do jesieni na stanowiskach piaszczystych, najczęściej w dolnym biegu większych rzek. Przebywa w wilgotnej glebie albo pod kamieniami. Występuje w Europie Środkowej i Południowej, a także na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadomka leśna

  Ectobius silvestris (Poda), rodzina Ectobiidae — zadomkowate. Ciało samca osiąga długość 9—14 mm, samicy 6—10 mm. i Żyje w lasach, przebywa na ziemi i na niższej roślinności, ale także w koronach drzew. Szybko biega po leśnej glebie. Występuje niemal w całej Europie, również w rejonach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kleszczanka

  Labia minor L., rodzina kleszczankowate. Należy do najmniejszych skorków, osiąga długość 4,8—5,5 mm. Lata od wiosny do jesieni na łąkach, polach i brzegach lasów, często w pobliżu odstojników i gnojowicą. Występuje prawie i w całej Europie, a także na pozostałych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezżyłka plamista

  Hololampra maculata (Schreb.), rodzina Ectobiidae — zadomkowate. Długość ciala około 6,5 mm. Występuje od czerwca do września, tylko miejscami w depłych borach sosnowych i na nasłonecznionych polanach śródleśnych. Rozprzestrzeniona jest w środkowej i południowo-wschodniej Europie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadzierka

  Anechura bipunctata (F.), rodzina Forficulidae - skorkowate. Osiąga długość 14 mm. Występuje na suchych łąkach i stanowiskach stepowych, gdzie w ciągu dnia przebywa zwykle pod kamieniami. Samica składa do wygrzebanej w glebie pod kamieniami komory 50-60 jaj. Obok jaj oraz wylęgłych larw przebywa przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sfaldka ciemnawa

  Leuctra fusca (L.), rodzina Leuctridae — sfałdkowate. Długość ciała 6—9 mm. Lata od sierpnia do listopada. Larwy żyją w wodach stojących i niezbyt szybko płynących, na nizinach i na pogórzu. Mają wysmukłe, delikatnie zbudowane ciało. Zaczepiają się zwykle o ostre kamienie albo chowają w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karaczan prusak

  Blattella germanica L., rodzina Pseudomopidae. Długość ciała do 16 mm. Występuje przez cały rok często masowo w depłych budynkach, przede i wszystkim w piekarniach, kuchniach, magazynach z artykułami spożywczymi, gdzie wyrządza szkody. Rozprzestrzeniony jest na całym świecie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kusokrywka

  Chelidurella acanthopygidia (Gene), rodzina Forficulidae - skorkowate. Długość ciała 6—13 mm. Żyje w lisach liściastych i mieszanych, przebywa zwykle pod opadłymi liśćmi i kamieniami. W Europie Środkowej występuje pospolicie w odpowiednich biotopach.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Marian123 Dodano /20.06.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt

Do góry