XX-lecie /249 prac/

 • Ocena brak

  „SZEWCY” I. WITKIEWICZA - TEORIA CZYSTEJ FORMY W TEATRZE

  Jest to stworzona przez Witkacego koncepcja teatru, mająca go całkowicie zrewolucjonizować. Teoria czystej formy dotyczyła wyłącznie teatru i przeciwstawiała się tradycji - zarówno dramatowi naturalistycznemu, jak i symbolicznemu. Celem spektaklu nie jest naśladowanie rzeczywistości, lecz wprowadzenie...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /koliber Dodano /07.03.2011 Znaków /4 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻEGLARZ” J. SZANIAWSKIEGO - CHWYTY LITERACKIE

  −  obecność liryzmu, ironii

  −  wprowadzenie szeregu aluzji i niedopowiedzeń

  −  tematyka utworów dotyka spraw o charakterze uniwersalnym

  −  konfrontacja dobro-zło, ludzkich pragnień,  ideałów skonfrontowanych z rzeczywistością, codziennością

   Kapitan Nut - oficjalnie postać bardzo romantyczna, ma...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /koliber Dodano /07.03.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻEGLARZ” J. SZANIAWSKIEGO - CECHY DRAMATU

  −  wartka, spójna akcja

  −  bohaterzy mają charakter realistyczny

  −  logika zdarzeń, prawdopodobieństwo

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /koliber Dodano /07.03.2011 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - ARTYSTA I JEGO DZIEŁO

  Bułhakow rozważa jakie miejsce w systemie totalitarnym zajmuje artysta i jaką pełni rolę. Artyści świadomie godzą się na ustępstwa, jak wszyscy poddani są presji cenzury. Dobrowolnie rezygnują z krytycyzmu i poszukiwania prawdy, o którą właśnie jako artyści powinni się upominać. Są zdolni...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /koliber Dodano /07.03.2011 Znaków /3 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - PROBLEMATYKA

  1.  metafizyczna wynika ze złożoności świata przedstawionego. Bułhakow dowodzi, ze uzasadnieniem dla świata realnego jest istniejący poza nim porządek boski, który decyduje o uniwersalnym charakterze pewnych wartości (takich jak: wolność, odwaga, miłość). Odrzucenie tych wartości sprawia, ze świat...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - KOMPOZYCJA

  −  powieść złożona treściowo i kompozycyjnie

  −  przedstawienie wielości problemów osiągnął Bułhakow dzięki niejednorodności narracji

  −  narrator opowiada jednocześnie jakby o trzech różnych rzeczywistościach  

  I - realistycznie, satyrycznie i groteskowo ukazana Moskwa i jej mieszkańcy  

  II - ma...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW

  −  jest to powieść fantastyczna, miłosna, realistyczna

  −  realizm podszyty jest groteską

  −  służy również kompromitacji wielu cech

  −  wszystkie sposoby wykorzystania groteski służą temu aby jeszcze bardziej uwidocznić wady

  −  ilustruje zmiany systemu wartości, chaos

  −  realizm powieści jest...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KOMU BIJE DZWON” E. HEMINGWAY - BEHAWIORYZM

  −  Hemingway obserwuje człowieka z zewnątrz

  −  ukazanie człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu, w sytuacji podejmowania trudnych decyzji

  −  rozważania natury moralnej, filozoficznej są przedstawione poprzez fabułę i szybko przebiegającą akcję

  −  bohaterem jest mężczyzna, mocny...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ZIEMIA PLANETA LUDZI” A. DE SAINT-EXUPERY - HUMANIZM

  −  poznać człowieka

  −  miłość do człowieka, bezinteresowna

  −  chęć poznania, ciekawość

  −  miłość do życia

  Dzięki głównemu bohaterowi autor przedstawił swoje losy podczas pracy lotnika. Latał na samolotach przewożąc paczki. Chęć poznania świata z innej strony, z góry, skąd nikt go jeszcze...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN” E. M. REMARQUE

  −  wojna jest upiorna

  −  odwrócenie systemu wartości

  −  to co jest niemoralne, niedopuszczalne, nieetyczne w normalnym świecie, na wojnie jest normalne

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /dudek Dodano /07.03.2011 Znaków /195

  praca w formacie txt

Do góry